cabecera noticies

Canvi de rumb. La Vanguardia 5-7-2017

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, constituït el 12 de maig, va concedir dies enrere, en la primera Nit de les Infraestructures, el premi a la infraestructura del 2016 a la prolongació del metro del Vallès a Sabadell. Un sol premi segmentat en quatre distincions per a cadascun dels quatre actors necessaris per portar a bon port qualsevol projecte de construcció: les empre­ses promotora, projectista, directora d’obra i constructora. Amb l’excepció de la promotora –Ferrocarrils de la Generalitat–, en la resta de categories van intervenir més de quaranta firmes que van aportar la feina necessària i imprescindible a un projecte d’enginyeria de gran qualitat. La virtut d’aquesta obra és que respon a una demanda prèvia analitzada mitjançant el corresponent estudi de cost i benefici que assegura el seu alt retorn econòmic, social i ambiental, elements tots ells que responen al nou model de gestió quedes de la societat civil promovem.

Catalunya, en comparació amb altres regions europees similars sota indicadors de PIB, població i territori, manté necessitats significatives no satisfetes en infraestructures, segons constatem constantment des del sector empresarial amb el Catàleg d’Infraestructures Bàsiques(CAT­100) que actualitzem cada any. És necessària una inversió pública més gran en infraestructures, que creen activitat econòmica, llocs de treball i, per tant, benestar social.

I sobretot cal fer­-ho prioritzant-les infraes­tructures en funció de la seva demanda, amb una licitació oficial d’obres que sigui estable i sostinguda en el temps, una planificació a 10­-15 anys vista i independent dels cicles electorals, fomentant les col·laboracions publico privades i, sobretot, fugint de les ofertes per sota del cost. En definitiva, tot això representa un canvi de cultura i de rumb davant un model que ja no ens serveix, és ineficient i, per tant, hem de superar.

“Hem de prioritzar infraestructures en funció de la demanda, al marge dels cicles electorals”

Aquesta és la visió que dona impuls al Consell Assessor d’Infraestructures promogut per l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultors Independents de Catalunya (Asinca), la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball i la Fundació Cercle d’Infraestructures. Òbviament, aquest Consell està obert a totes les institucions i entitats públiques o privades que actuen al sector i vulguin participar-hi comprometent-se amb aquest nou model de gestió.

Treballem perquè el Consell sigui un instrument de participació de la societat civil a favor d’un diàleg fluid i rigorós amb les administracions públiques, que redundi en més transparència i eficiència en la gestió de les infraestructures a Catalunya.

Joaquim Llansó Nores

President Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya

La Vanguardia 15/07/2017

feedback
x