cabecera banco de datos

Informes

TítuloFichero
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA. CAT-EQUIPAMENTS. ACTUALITZACIÓ 2020propostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-cat-equipaments-actualitzacio-2020.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2020. 2a PARTcataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2020-2-part.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2020. 1a PARTcataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2020-1-part.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2020per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2020.pdf
“NOMÉS ENS EN SORTIREMAMB UNA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES”: E. MASKIN, PREMI NOBEL D’ECONOMIAnomes-ens-en-sortirem-amb-una-inversio-en-infraestructures-e-maskin-nobel-economia-la-vanguardia-29-5-2020.pdf
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2019. PREVISIONS 2020el-sector-de-la-construccio-a-catalunya-2019-previsions-2020.pdf
ENGEGUEM LA LOCOMOTORA DE LA CONSTRUCCIÓ. LA VANGUARDIA 16 DE MAIG 2020a-lv-llansopage1.png
PRESERVAR LES EMPRESES, PRESERVAR L'OCUPACIÓ. PROPOSTES DE MESURES URGENTSpreservar-les-empreses-preservar-locupacio-proposta-de-mesures-urgents-003.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 1r TRIMESTRE 2020informe-de-licitacio-1r-tr-2020.pdf
ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DELS PROJECTES I DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA EN L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL I PROPOSTA DE BONES PRÀCTIQUESanalisi-problematica-en-la-gestio-ambiental-de-lobra.pdf
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DAVANT L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: PROPOSTES DE BONES PRÀCTIQUES I OPORTUNITATSel-sector-de-la-construccio-davant-lemergencia-climatica.pdf
MILLORA DE LA GARANTIA DE L’ABASTAMENT URBÀ D’AIGUA A LES COMARQUES LITORALS DE CATALUNYA. CANVI CLIMÀTICcadic-millora-de-la-garantia-de-labastament-urba-5-2020.pdf
POR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑA. ACTUALIZACIÓN 2019por-un-nuevo-modelo-de-gestion-de-infraestructuras-en-cataluna-actualizacion-2019.pdf
PRESENTACIÓ INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2019 pppresentacio-informe-de-licitacio-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2019informe-de-licitacio-2019.pdf
PROPUESTAS DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA EN LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑApropuestas-de-medidas-urgentes-para-la-mejora-de-la-inversion-y-gestion-de-las-infraestructuras-en-cataluna-28-11-2019.pdf
PROPOSTES DE MESURES URGENTS PER MILLORAR LA INVERSIÓ I GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYApropostes-de-mesures-urgents-per-millorar-la-inverssio-i-la-gestio-de-les-infraestructures-en-catalunya-28-11-2019.pdf
LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES: UN SECTOR AMB GRAN POTENCIAL PER DESENVOLUPARcadic-la-rehabilitacio-dhabitatges-052.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-3r-tr-2019.pdf
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019propostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-actualitzacio-2019.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2019cataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2019.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-2n-tr-2019.pdf
BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA D’INFRAESTRUCTURES. CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYAcadic-bones-practiques-en-la-contractacio-publica-dinfraestructures-4-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 1r TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-1r-tr-2019-.pdf

Log in

feedback
x