cabecera noticias

Activitats Cambra nº 41/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 20 de novembre de 2017

Activitats institucionals:

20/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona. El President i el Secretari assistiren a la reunió de la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona en la qual es van presentar la “Guia pràctica de contractació pública innovadora” i la “Guia de compra pública de TIC de l’Ajuntament de Barcelona”

20/11/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Consell Executiu de Foment del Treball Nacional

21/11/2017 La Cambra de Contractistes a l’ITeC. El President assistí a la reunió del Patronat de la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).

21/11/2017 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a l’estudi del text de la nova Llei de Contractes del Sector Públic que entrarà en vigor el proper dia 9 de març de 2018.

22/11/2017 La Cambra de Contractistes amb Constcat. El President va dinar amb el senyor Manuel Romero, president de Constcat, amb qui intercanvià reflexions sobre la situació del sector.

22/11/2017 La Cambra de Contractistes als Premis Ferrer Salat. El President assistí a l’acte de lliurement dels Premis Ferrer Salat que organitza Foment del Treball Nacional i que comptà amb la presència del President del Govern, Excm. Sr. Mariano Rajoy.

23/11/2017 La Cambra de Contractistes amb F.G.C. El President, en la seva qualitat de Vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, i el senyor Salvador Guillermo, en qualitat de Secretari del Consell, es reuniren amb el senyor Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

24/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El Secretari participà a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

24/11/2017 Comissió de Seguretat i Salut. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la incidència que té el fraccionament de les obres en lots en la prevenció de riscos laborals.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 de novembre de 2017

28/11/2017 Comissió d’Afers Interns.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes al Patronat de la Fundació CONSTA.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes a la FEC.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes amb la Gestora de Runes de la Construcció.

30/11/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA.

01/12/2017 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures.

01/12/2017 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures.

CIRCULARS ENVIADES

Legislació BOE 9/2017

Legislació DOGC 8/2017

Legislació BOE 10/2017

Legislació DOGC 9/2017

Medi Ambient 3/2017 ‘Valorització de terres i altres materials naturals excavats en una obra per la seva utilització en altres terres’

Log in

feedback
x