cabecera noticias

Activitats Cambra nº 45/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana de l’18 de desembre de 2017

Activitats institucionals:

18/12/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb El Punt Avui. El President va rebre al senyor Francesc Muñoz, del diari El Punt Avui, qui li va fer una entrevista sobre la situació actual i perspectives del sector.

19/12/2017 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva. El Secretari assistí a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

19/12/2016 La Cambra de Contractistes celebra el Nadal. El personal de la Cambra de Contractistes va celebrar el tradicional dinar de Nadal.

19/12/2017 La Cambra de Contractistes a la negociació del conveni provincial. La Cambra de Contractistes participà al reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de la Construcció de Barcelona a la qual es signaren les taules salarials per a l’any 2017.

19/12/2017 La Cambra de Contractistes a l’acte de lliurement de premis El Vigía. El President assistí a l’acte de lliurement de premis organitzat pel diari El Vigía a l’Hotel Vela de Barcelona.

20/12/2017 La Cambra de Contractistes organitza una jornada sobre contractació pública. La Cambra de Contractistes organitzà una jornada sobre les novetats de la contractació pública a la qual assistiren més d’un centenar de persones. Hi participaren la senyora Sílvia Quesada, Cap de la Secretària Tècnica, Carles Mallen, Coordinador de Classificació Empresarial, i Gemma Enfedaque, Cap de l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya

20/12/2017 Comissió de Costos. Els membres de la Comissió analitzaren l’evolució dels costos de construir a Catalunya, on es comentà l’increment moderat dels costos derivat de l’augment del preu de les matèries primeres i de la demanda.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 de desembre de 2017

27/12/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

CIRCULARS ENVIADES

Laboral 27/2017 ‘Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2018’

Laboral 28/2017 ‘Procediment de càlcul de millora salarial’

Laboral 29/2017 ‘Conveni de la construcció de Barcelona. Signatura de les taules salarials 2017’

Laboral 30/2017 ‘Conveni General del Sector de la Construcció. Increments salarials 2018’

Legislació BOE 11/2017

Legislació DOGC 10/2017

Log in

feedback
x