cabecera noticias

Activitats Cambra nº 09/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 5 de març de 2018

Activitats institucionals:

05/03/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a les reunions del Comitè Executiu i la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

06/03/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El Secretari assistí a la reunió de Secretaris Generals de la Confederación Nacional de la Construcción a la qual es van tractar les principals novetats laborals, socials, de contractació pública, d’habitatge, mediambiental i internacional que afecten al sector de la construcció.

07/03/2018 La Cambra de Contractistes a la presentació del Pla Immobiliari AENA per a l’Aeroport de Barcelona. El President assistí a l’acte organitzat pel Ministerio de Fomento de presentació del Master Plan Inmobiliario de Barcelona

08/03/2018 Esmorzar col·loqui amb BIMSA. La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar conferència al qual es va convidar al director general d’Infraestructures Municipals S.A.U. (BIM/SA) qui va fer una breu exposició del objectius i reptes de la referida empresa i va detallar les inversions previstes per als propers anys.

09/03/2018 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori. El President va dinar amb el senyor Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb qui intercanvià experiències i reflexions sobre la situació i perspectives del sector.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 12 de març de 2018

12/03/2018 La Cambra de Contractistes rep a TV3.

12/03/2018 Junta Directiva.

14/03/2018 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción.

15/03/2018 Comissió de Medi Ambient.

16/03/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures

 

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 3/2018 ‘Contractació pública i medi ambient’’

Contractació 4/2018 ‘Contractació pública i criteris socials’

Contractació 5/2018 ‘Índexs oficials de revisió de preus any 2017’

General 1/2018 ‘Convocatòria distintiu ‘Igualdad en la Empresa”

Legislació BOE 2/2018

Legislació DOGC 1/2018

Seguretat 2/2018 ‘Oferta formativa de la Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral’

Log in

feedback
x