cabecera noticias

El sector de la construcció 2017 a Catalunya i previsions 2018. Nota d'aclariment

Benvolgut associat,

Davant la confusió que han generat les informacions aparegudes en determinats mitjans de comunicació en relació a les dades contingudes a l’Informe de Conjuntura presentat per l’entitat en el dia d’ahir, ens permetem recordar que cal diferenciar clarament entre els conceptes de licitació pública d’obres, a que es refereix l’informe referit, i d’inversió pública a que es refereixen determinades informacions aparegudes.

Quant a la licitació pública d’obres, és a dir la contractació d’obres a executar, l’informe especifica que va ser de 217,9 milions d’euros, sense IVA; aquesta xifra és inferior en un 23 % respecte de les dades de l’any passat en el que es varen licitar 285,5 milions d’euros.

Quant a la inversió pública, es a dir l’execució d’aquesta obra contractada, l’informe es limita a indicar que a data 30 de juny, darreres dades publicades oficialment per la Intervención General de la Administración del Estado, l’Estat havia executat 318.136.520,80 euros dels 1.113.954.820,00 euros del crèdit inicial, és a dir un 28,6 %. A data d’avui ignorem, i per això l’informe no en fan cap esment, quina ha estat la inversió pública de l’Estat a Catalunya durant l’any 2017.

Com es diu habitualment al sector, ‘la licitació d’avui és la producció/inversió de demà’ per tant les nostres dades de licitació són diferents i poden ser compatibles amb les dades d'inversió facilitades ahir pel Ministerio de Fomento.

Barcelona, 22 de febrer 2018

Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

 

Log in

feedback
x