cabecera noticias

Activitats Cambra nº 05/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 5 de febrer de 2018

Activitats institucionals:

05/02/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President va assistir a les reunions del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

06/02/2017 La Cambra de Contractistes a la presentació de l’EVA. El President assistí a l’acte de presentació del nou servei de tren d’alta velocitat de Renfe anomenat EVA organitzat pel Ministerio de Fomento que ha d’entrar en funcionament l’any 2019.

06/02/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El Secretari assistí a la reunió de Secretaris Generals de la Confederación Nacional de la Construcción a la qual es van tractar les principals novetats laborals, socials, de contractació pública, d’habitatge, mediambiental i internacional que afecten al sector de la construcció.

07/02/2018 Comissió de l’Empresa Familiar. Els membres de la Comissió van analitzar les diverses qüestions que afecten a aquesta tipologia d’empresa, dedicant especial atenció a la problemàtica derivada de la darrera modificació del plec de bases d’Infraestructures.cat, i al comentari de les principals novetats introduïdes per la nova Llei de Contractes del Sector Públic que entrarà en vigor el proper dia 9 de març.

08/02/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El Secretari i el Cap d’Administració i Estudis van participar, respectivament, als grups de treball de contractació pública i de seguretat jurídica i regulatòria en la col·laboració público-privada.

09/02/2018 Comissió de Seguretat i Salut. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 12 de febrer de 2018

12/02/2018 Junta Directiva.                                       

12/02/2018 Presentació del nou Pla Director de l’Aeroport de Barcelona.

13/02/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva.

15/02/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

15/2/2018 La Cambra de Contractistes al Col·legi d’Enginyers de Camins a Girona.

CIRCULARS ENVIADES

Legislació BOE 1/2018

Log in

feedback
x