cabecera noticias

Activitats Cambra nº 02/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 15 de gener de 2018

Activitats institucionals:

18/01/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El President es reuní amb el President de la Confederación Nacional de la Construcción, D. Juan Francisco Lazcano, i tot seguit assistí a la reunió del Consejo de Gobierno al qual es van analitzar les diverses qüestions que afecten al sector de la construcció.

18/01/2018 Comissió de Medi Ambient. Els membres de la Comissió van analitzar les diverses qüestions que en matèria de medi ambient afecten al conjunt de les empreses contractistes d’obres a Catalunya, parant especial atenció a les novetats que en aquesta matèria introduirà la nova Llei de Contractes del Sector Públic a partir del proper dia 9 de març de 2018.

18/01/2018 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió analitzaren la legalitat de les darreres novetats introduïdes al plec de bases de licitació de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.

19/01/2018 Comissió d’Afers Interns. Els membres de la Comissió avaluaren les possibilitats de recórrer, individualment o conjuntament amb altres entitats del sector, les darreres modificacions introduïdes al plec de bases de licitació de l’empresa Gestió d’Infraestructures de la Generalitat, S.AU.

Altres activitats:

15/01/2018 La Cambra de Contractistes presenta l’Informe de licitació 2017. La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació els informes elaborats pels serveis tècnics de l’entitat titulats “Informe de Licitació d’Obres i Serveis. Catalunya 4t trimestre 2017” i “Informe de Licitació. Catalunya 2017”.

18/01/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres del projecte de rehabilitació i canvi d’ús a centre de polítiques d’ocupació del pavelló B de l’antic hospital de l’Esperit Sant – Fase 1 i política de foment del treball” en considerar que no es ajustada a dret l’exigència d’acreditació de la solvència de l’empresa licitadora mitjançant l’aportació de la classificació i de certificats de bona execució d’obres similars, ni la inclusió com criteri d’adjudicació de la valoració de l’experiència del cap d’obra.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 22 de gener de 2018

22/01/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Gremi de Constructors i Constcat.

22/01/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Col·legi de Camins.

22/01/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

23/01/2018 La Cambra de Contractistes a la presentació de l’informe Euroconstruct. 24/01/2018 Roda de premsa del Consell Assessor

25/01/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva.

26/01/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

15/01/2018 Expansión. Catalunya. ‘La licitación de obra pública se disparó un 49 % en 2017. Balance provisional/ Todas las Administraciones, salvo la central, incrementaron sus encargos el pasado año en Catalunya, especialmente los ayuntamientos.’

15/01/2018 EFE. ‘Administración local impulsó la licitación de obras en 2017, que creció 49 %’

15/01/2018 ACN. ‘La licitació d’obra pública al Principat augmenta un 49 % el 2017 gràcies a l’administració local’

15/01/2018 El Vigía. ‘Catalunya aumenta un 49 % la licitación de obra pública en 2017’

16/01/2018 El País. ‘Aumenta la licitación de obras públicas”

16/01/2018 La Vanguardia. ‘Los ayuntamientos empujan la obra pública catalana”.

16/01/2018 El Punt Avui. ‘Millora l’obra pública, encara per sota de la meitat”.

16/01/2018 Ara. ‘La licitació d’obra pública de l’Estat a Catalunya cau un 23 %. L’esforç inversor es contrau el 2017 tot i la ‘pluja de milions’ promesa per la Moncloa.

16/01/2018 Regió 7. ‘L’evolució del sector de la construcció. L’administració local va incrementar, l’any passat, la seva activitat en obra públic el 90 %, i la seva acció suposa el 62 % del total invertit en aquest àmbit al conjunt català. La licitació d’obra púbica creix el 49 % el 2017, gràcies a l’administració local. La Cambra de Contractistes avisa que la inversió se situa a la meitat de la mitjana del darrers 20 anys.’

Log in

feedback
x