cabecera noticias

Activitats Cambra nº 11/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del  19 de març de 2018

Activitats institucionals:

19/03/2018 La Cambra de Contractistes rep a TV3. El President va rebre al senyor Oscar Armengol del departament d’economia dels serveis informatius de TV3 amb qui reflexionà sobre la situació present i futura del sector de les infraestructures a Catalunya.

19/03/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

20/03/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva. El Secretari participà a la reunió el grup de treball específic de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de la construcció a Barcelona.

21/03/2018 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció. El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

21/03/2018 La Cambra de Contractistes al Cercle d’Infraestructures. El President assistí a la reunió del Patronat de la Fundació privada Cercle d’Infraestructures.

21/03/2018 La Cambra de Contractistes a la COELL. El Secretari impartí una conferència sobre les principals novetats que introdueix la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en la contractació pública.

22/03/2018 La Cambra de Contractistes organitza la II Jornada sobre contractació pública. La Cambra de Contractistes celebrà la II Jornada sobre contractació pública en el decurs de la qual les senyores Ángeles Martin, de COPISA, Ana Piera, d’ACCIONA CONSTRUCCIÓN, i el senyor Carlos Obeso Riess, d’AAMC, tots ells advocats especialistes en contractació pública, a més del propi Secretari, van desgranar davant gairebé un central d’assistents les principals novetats introduïdes per la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

23/03/2018 Comissió de Seguretat i Salut. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres.

23/03/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El Secretari va participar ala reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 26 de març de 2018

26/03/2018 La Cambra de Contractistes amb la Inspecció de Treball de Catalunya.

 

CIRCULARS ENVIADES

General 2/2018 ‘Plan Estatal de Vivienda 2018-2021’’

Seguretat 3/2018 ‘Reducció de cotitzacions per reducció significativa de la sinistralitat laboral. Desenvolupament reglamentari’

Log in

feedback
x