cabecera noticias

Activitats Cambra nº 13/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del  2 d’abril de 2018

Activitats institucionals:

03/04/2018 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El Secretari assistí a la reunió de Secretaris Generals de la Confederación Nacional de la Construcción a la qual es van tractar les principals novetats laborals, socials, de contractació pública, d’habitatge, mediambiental i internacional que afecten al sector de la construcció.

04/04/2018 Comissió de l’Empresa Familiar. Els membres de la Comissió van analitzar les diverses qüestions que afecten a aquesta tipologia d’empresa

04/04/2018 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre el programa EUROPACE. El President participà assistí a la jornada organitzada conjuntament pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i el Cercle d’Infraestructures sobre el Programa EUROPACE de finançament de les millores d’eficiència energètica en edificis residencials i comercial

06/04/2018 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures. Els membres de la comissió Foment Infraestructures i Equipaments, que presideix el senyor Joaquim Llansó, abordaren diferents qüestions relacionades amb les infraestructures i els equipaments a Catalunya.

06/04/20418 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures. El President participà a la reunió del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya en el decurs de la qual s’aprovà l’informe titulat ‘L’eficiència en la inversió d’infraestructures’.

Altres activitats:

05/04/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres del projecte d’obra ordinària de construcció del nou pavelló poliesportiu. Fase 1” en considerar que no es ajustada a dret l’exigència de 13 subgrups de classificació empresarial.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 9 d’abril de 2018

09/04/2018 Junta Directiva

10/04/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el RACC

10/04/2018 La Cambra de Contractistes a la Negociació col·lectiva

10/04/2018 La Cambra de Contractistes organitza la jornada sobre el nou Reglament General de Protecció de Dades

11/04/2018 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona

11/04/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

12/04/2018 Esmorzar col·loqui amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

12/04/20418 Comissió de Rehabilitació de Catalunya (RIME)

 

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 6/2018 ‘Novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Log in

feedback
x