cabecera noticias

NdP Informe de licitació del 1r. tr 2018

Informe de Licitació d’Obres i Serveis

Catalunya 1r trimestre 2018

  • Malgrat l’impuls de l’Administració Local, la licitació oficial d’obres a Catalunya és encara molt inferior a la mitjana històrica.
  • El baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la producció/inversió de demà”.
  • La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini (10-15 anys), independentment dels períodes electorals, en funció de la seva demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i ambiental.

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat el primer trimestre del 2018 un 34% respecte el mateix període del 2017, assolint 400 milions d’euros, gràcies sobretot a l’impuls de l’Administració Local i, en menor mesura, de la Generalitat de Catalunya.

Aquest import és inferior a la mitjana trimestral de l’any passat, 422 milions, i encara molt inferior a la mitjana històrica dels darrers vint anys, 938 milions trimestrals o 3.750 milions anuals a preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la producció/inversió de demà”.

L’Administració Local, que ha augmentat el volum en un 32% respecte el primer trimestre del 2017, és el nivell administratiu més actiu, amb un 63% sobre el total licitat, havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 251 milions d’euros, lleugerament inferior a la mitjana trimestral de l’any passat i un 20% inferior a la mitjana històrica. El fet que l’any 2019 se celebraran eleccions municipals ha estat determinant per al dinamisme dels ens local.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 18% respecte el mateix període de l’any passat, essent el total publicat de 106 milions d’euros, import que se situa dins la mitjana de l’any passat, però és només el 28% de la mitjana història. En aquest trimestre la licitació de la Generalitat constitueix el 27% del total.

Finalment, l’Administració General de l’Estat (AGE) ha augmentat la licitació un 118% respecte el primer trimestre del 2017, que va ser anormalment molt baix. Limport ha estat de 42 milions d’euros, el 10% del total licitat, incloent-hi organismes amb ingressos d’explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple, AENA-ENAIRE, ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus. Aquest resultat es situa per sota de la mitjana trimestral del 2017 i només és el 16% de la mitjana històrica.

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit, el primer trimestre del 2018, un import total de 245 milions d’euros, que representa un increment substancial respecte l’any passat.

La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini (10-15 anys), independentment dels períodes electorals, en funció de la seva demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i ambiental.

La CCOC també insisteix en recordar que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials[1], presents i futures, hauria de ser aproximadament del 2,2% del PIB (5.000 milions anuals), estimació molt conservadora si es té en compte que la inversió pública mitjana dels 28 països de la UE en el període 2002-2015 va ser del 3,2% del PIB[2].

Enllaç a l'informe complert: Informe de Licitació 1r tr 2018

Barcelona, 11 de març del 2018

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

 

[1] Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels serveis que ofereixen a la població.

[2] La inversió pública (formació bruta de capital fix) inclou infraestructures, R+D pública, vehicles i maquinària, entre d’altres conceptes.

 

 

Log in

feedback
x