cabecera noticias

Activitats Cambra nº 18/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del  7 de maig de 2018

Activitats institucionals:

07/55/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a les reunions del Consell Executiu i de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

08/05/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

El Secretari participà a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

08/05/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Gremi de Constructors i Constcat

El President es va reunir amb els senyors Josep Gassiot, President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i Manuel Romero, President de Constcat,  amb qui intercanviaren reflexions sobre la situació actual, dedicant especial atenció als nous plec de condicions que estan apareixent com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

10/05/2018 La Cambra de Contractes assisteix a l’esmorzar col·loqui amb el Sr. Enric Millo.

El President assistí a l’esmorzar col·loqui organitzat per la Societat d’Estudis Econòmics amb el senyor Enric Millo, Delegado del Gobierno en Catalunya.

10/05/2018 La Cambra de Contractistes assisteix al dinar conferència amb el Sr. Joaquim Gay de Montellà

El President assistí al dinar col·loqui organitzat per Barcelona Tribuna en el qual es va convidar al senyor Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball Nacional,  qui va fer la conferència titulada ‘Visions de Catalunya des de Barcelona’.

11/05/2018 La Cambra de Contractistes amb el RACC

El President es va reunir amb el senyor Lluis Puerto, director de la Fundació RACC, amb qui reflexionà sobre la situació de les infraestructures a Catalunya i Espanya.

Altres activitats:

08/05/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Premià de Mar

La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres d’ampliació del museu romà” en considerar que no es ajustada a dret ni l’estimació dels costos salarials per import inferior al fixat al conveni col·lectiu en l’elaboració del pressupost de l’obra ni la valoració de l’experiència del personal adscrit a l’obra.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 14 de maig de 2018

14/05/2018 Junta Directiva

14/05/2018 Assemblea General

16/05/2018 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC

17/05/2018 Comissió de Medi Ambient

17/05/2018 La Cambra de Contractes a la negociació col·lectiva.

18/05/2018 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre finançament de la rehabilitació

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

05/05/2018 Diari de Tarragona. Guía de Negocios. Construcción e inmobiliaria:  ‘La construcción: la necesidad de un cambio cultural

 

CIRCULARS ENVIADES

Seguretat 4/2018 ‘Quadre de malalties professionals. La sílice cristal·lina’

Log in

feedback
x