cabecera noticias

Activitats Cambra nº 33/2018

 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmanes del  17 de setembre de 2018

Activitats institucionals

- 17/9/2018 Junta Directiva

- 17/9/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

- 18/9/2018 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres.

- 19/9/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb els sindicats. El President , juntament amb els presidents del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, es va reunir amb els responsables sindicals sectorials.

 - 20/9/2018 La Cambra a la jornada ‘Autopistes, autovies i carreteres: futurs models de gestió’. La Cambra de Contractista participà a la jornada organitzada conjuntament pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i el RACC per debatre sobre el futur model de gestió de les vies d’alta capacitat. A l’acte hi van assistir el senyor Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda i l’Hble. Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat.

 - 21/9/2018 La Cambra de Contractistes esmorza  amb l’AMB. La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar conferència al qual es va convidar al senyor Ramón Torra i Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 24 de setembre de 2018

 - 25/9/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 - 26/9/2018 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

 - 26/9/2018 Comissió de Medi Ambient

 - 28/9/2018 La Cambra de Contractistes amb el Corredor Mediterrani

 - 28/9/2018 Comissió de Seguretat i Salut.

 - 28/9/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

 

 CIRCULARS ENVIADES

 - Contractació 16/2018 ‘Procediment obert simplificat. Obligació d’inscripció al registre de licitadors’

 - Contractació 17/2018 ‘Els contractes menors’

 - Laboral 14/2018 ‘El Conveni col·lectiu de la construcció de la província de Tarragona 2018-2021’

Log in

feedback
x