cabecera noticias

Activitats Cambra nº 38/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 22 d’octubre de 2018

Activitats institucionals:

 - 22/10/2018 La Cambra de Contractistes participa  al debat sobre ‘La vinyeta’ organitzat per La Vanguardia

El President participà al debat organitzat per la Vanguardia en el marc del programa ‘Els Miradors de Catalunya’ amb el títol ‘La Vinyeta’.

- 23/10/2018 La Cambra de Contractistes a la celebració de CCOO

El President i el Secretari assistiren a l’acte organitzat per Comissions Obreres per celebrar el 40è aniversari de la signatura del primer conveni col·lectiu de la construcció de la democràcia.

- 23/10/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Secretari d’infraestructures i Mobilitat

El senyor Joaquim Llansó, els senyors Josep Maria Castro i Joaquin Osorio, la senyora Sandra Rubau i el Secretari es van reunir amb el senyor Isidre Gavin, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, i el senyor Xavier Flores, director general d’infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat amb qui van reflexionar sobre la situació del sector de la construcció a Catalunya i les propostes de l’entitat per a la millora de la contractació pública.

- 24/10/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Consorci de la Zona Franca

El senyor Joaquim Llansó, els senyors Fernando Benito i Joan Pujol, i el Secretari es van reunir amb el senyor Pere Navarro, Delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, a qui van presentar la nova junta directiva i amb qui van reflexionar sobre la situació del sector de la construcció a Catalunya.

- 24/10/2018 Comissió de Costos

Els membres de la Comissió analitzaren l’evolució dels costos de construir a Catalunya.

- 24/10/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El Cap d’Estudis i Administració participà a la reunió del grup de treball de col·laboració público-privada del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

- 25/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción.

El Secretari assistí a la reunió del grup de treball de governança del Consell Territorial de Catalunya de la Fundación Laboral de la Construcción.

- 26/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari participà a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

 

Altres activitats

- 25/10/2018 La Cambra de Contractistes interposa recurs especial en matèria de contractació contra BIMSA

La Cambra de Contractistes, conjuntament amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i CONSTCAT, va interposar recurs especial en matèria de contractació contra el plec de condicions i el contracte que han de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Obres del nou casal d’entitats i centre de serveis socials Porta Trinitat al districte de Sant Andreu de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible’ en considerar no ajustada a Dret la valoració de l’experiència de l’equip responsable de l’obra.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 d’octubre de 2018

- 29/10/2018 La Cambra de Contractistes a Foment el Treball Nacional

- 30/10/2018 Comissió Jurídica

- 31/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació Pública

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

- 22/10/2018 Canal La Vanguardia: ‘Els miradors de Catalunya. La vinyeta nou model de gestió de la xarxa viària catalana’

https://youtu.be/FiHeGF5JHbA

- 25/10/2018 La Vanguardia: ‘El Mirador de Catalunya. Nou model de gestió de la xarxa viària. El Govern reclama a l’Estat consens per aplicar la vinyeta. La tarifa plana preveu que pagui qui usa el cotxe i contamina’

 

CIRCULARS ENVIADES

- Laboral 16/2018 ‘Festes laborals per a l’any 2019’

- Legislació BOE 7/2018

- Legislació DOGC 6/2018

 

Log in

feedback
x