cabecera noticias

Activitats Cambra nº 40/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 5 de novembre de 2018

Activitats institucionals:

- 5/11/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva en les quals es ratificà el nomenament del nou president de Foment del Treball Nacional, així com de la nova Junta Directiva. El senyor Llansó va ser nomenat vicepresident de l’entitat.

- 6/11/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

El Secretari participà a la reunió del Grup de Treball de Contractació Pública del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

- 7/11/2018 La Cambra de Contractistes amb el Secretari General de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

El senyor Joaquim Llansó, els senyors Josep Maria Castro, Albert Cots i Orlando de Porrata-Doria, i el Secretari es van reuní amb el senyor Albert Castellanos, secretari general de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, acompanyat del senyor Joan Jaume i Homs, president d’Infraestructures.cat, als quals van presentar la nova junta directiva i amb qui van reflexionar sobre la situació del sector de la construcció a Catalunya.

 - 8/11/2018 Comissió PIMES

El senyor Llansó va presidir la primera reunió de la Comissió de PIMES de l’entitat creada amb la finalitat d’habilitar un espai de trobada directa entre l’entitat i els responsables de les empreses associades, especialment de totes aquelles que, en no formar part de la Junta Directiva, poden trobar més dificultat en fer participar del dia a dia de l’entitat. 

 - 9/11/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Gremi de Constructors de Barcelona

El President es reuní amb el senyor Josep Gassiot, president del Gremi de Constructor d’Obres de Barcelona i Comarques, amb qui intercanviaren reflexions sobre la situació i perspectives del sector  de la construcció a Catalunya.

 - 9/11/2018 La Cambra de Contractistes a la Negociació Col·lectiva

La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona.

  AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 12 de novembre de 2018

 - 12/11/2018 Junta Directiva

 - 14/11/2018 La Cambra de Contractistes rep l’ARA

 - 15/11/2018 Comissió de Medi Ambient

 - 16/11/2018 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat en la Construcció

 - 16/11/2018 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona

 CIRCULARS ENVIADES

 - Contractació 18/2018 ‘Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Ajuts a la rehabilitació’.

 - Contractació 19/2018 ‘Concessions d’autopistes. Modificació del plec de clàusules generals’

 - Laboral 17/2018 ‘Conveni de la Construcció de Barcelona. Calendari laboral 2019’

 - Legislació BOE 8/2018

 

 

 

Log in

feedback
x