cabecera noticias

Activitats Cambra nº 42/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 19 de novembre de 2018

Activitats institucionals:

 - 19/11/2018 La Cambra de Contractistes al jornada sobre els plans de desplaçament d’empresa

El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball Nacional, presidí la jornada organitzada per aquesta entitat titulada ‘Els Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE): Obligació i Oportunitat’ que compta amb la participació, entre d’altres del senyor Pere Macias

 - 20/11/2018 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació

El President assistí a la reunió constitutiva de la Taula de la Construcció creada en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria i que reuneix a l’Administració i els agents socials.

 - 20/11/2018 La Cambra de Contractistes al BIM SUMMIT

El Cap d’Estudis i Administració assistí a la reunió del comitè organitzador del BIM Summit i a la posterior jornada titulada ‘L’impacte del BIM a l’Administració Pública’

 - 20/11/2018 Comissió Jurídica

Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres.

 - 20/11/2018 La Cambra de Contractistes amb APCE

El President assistí a l’acte organitzat per l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya per celebrar el 50 aniversari de la seva constitució a l’Auditori de CosmoCaixa.

 - 21/11/2018 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President, en representació de Foment del Treball Nacional, assistí a l’Assemblea General Electoral de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la qual es va elegir per aclamació al Sr. Antonio Garamendi.

 - 22/11/2018 La Cambra de Contractistes al lliurement dels Premis Atlante

El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball Nacional, presidí l’acte de lliurement de la IX edició dels Premis Atlante que atorga la referida entitat en reconeixement de les millors actuacions empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals.

 - 23/11/2018 La Cambra de Contractistes amb la Delegada del Gobierno en Catalunya

El senyor Llansó, la senyora Patricia Romero i el Secretari es van reunir amb la senyora Teresa Cunillera, Delegada del Gobierno en Catalunya, i el seu equip, als quals van presentar la nova Junta Directiva i van exposar les propostes de l’entitat per a la millora de la contractació pública d’obres a Catalunya.

 AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 26 de novembre de 2018

 - 26/11/2018 la Cambra de Contractistes a  l’ITeC

 - 26/11/2018 Comissió Negociadora

 - 27/11/2018 Comissió d’Afers Interns

 - 27/11/2018 La Cambra de Contractistes  i el Pla Estratègic Metropolità

 - 27/11/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures

 - 28/11/2018 La Cambra de Contractistes a CONSTA

 - 28/11/2018 La Cambra de Contractistes a la FEC

 - 28/11/2018 La Cambra de Contractistes a la CCC

 - 28/11/2018 La Cambra de Contractistes al comitè organitzador del saló BBConstrumat

 - 29/11/2018 La Cambra de Contractistes organitza la II Jornada de Gestió de les Infraestructures i els Equipaments

 - 30/11/2018 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures i Equipaments

 - 30/11/2018 Comissió de Seguretat i Salut

 - 30/11/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

 - 30/11/2018 La Cambra de Contractistes amb el senyor Julio Gomez-Pomar

 - 30/11/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 CIRCULARS ENVIADES

 - Contractació 20/2018 ‘Modificació de la Llei de Carreteres’.

 - Contractació 21/2018 ‘Seguiment de les condicions de contractació. Despeses generals i benefici industrial’

 - Contractació 22/2018 ‘Lloc de presentació de les ofertes. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado’

 - Contractació 23/2018 ‘Acte públic en el procediment obert simplificat. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado’

 - Contractació 24/2018 ‘Revisió de preus. Termini de reclamació. Prescripció. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado’

 - Laboral 18/2018 ‘Seguridad Social. Diferiment pagament de quotes per aiguats’.

 - Seguretat 6/2018 ‘II Conveni col·lectiu de busseig professional i medis hiperbàrics. Formació. Correcció d’errors.’

 - Seguretat 7/2018 ‘Control de gasos tòxics en l’atmosfera de les activitats subterrànies. Instrucció tècnica complementària.’

 

Log in

feedback
x