cabecera noticias

Joaquim Llansó, president de la Cambra de Contractistes, s’incorpora al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento

24 DE GENER DE 2019 

El president de la Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) i  vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i de Foment del Treball, Joaquim Llansó,  s’ha incorporat al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, a proposta del propi Ministerio. Llansó podrà, així, traslladar-hi directament les idees i documents elaborats, des del 2014, per la Comissió d’Infraestructures i Equipaments del Foment del Treball i el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, en els quals la CCOC és membre molt actiu, per impulsar un nou model de gestió de les infraestructures públiques que, entre d’altres qüestions, com la transparència i la planificació a llarg termini de les infraestructures basada en la demanda, promogui un sistema de licitació més fonamentat en els aspectes qualitatius i l’evitació de les ofertes sota cost.

El Consejo Asesor de Fomento, constituït el juliol de 2015, està integrat per experts independents de reconegut prestigi en l’àmbit de les infraestructures, el transport i l’habitatge. L’objectiu és contribuir a aconseguir la millor planificació possible de les inversions en l’àmbit del Ministerio de Fomento. De fet, la seva constitució dóna compliment a una de les recomanacions del Consell de la Unió Europea, que proposava la creació d’un observatori independent per a l’avaluació dels grans projectes d’infraestructura i per contribuir a una estricta selecció de les inversions.

 

Les funcions de Consejo Asesor del Ministerio de Fomento són:

  • Assessorar i informar el titular del Ministerio de Fomento en matèria d’infraestructures, transport i habitatge quan així ho sol·liciti.
  • Assessorar en matèria de plani cació d’inversions en infraestructures, transport i habitatge.
  • Assessorar en matèria d’impuls de la coordinació entre la iniciativa pública i privada en actuacions i projectes d’infraestructures, transport i habitatge.
  • A més, les lleis vigents de Carreteres i del sector ferroviari concreten aquestes funcions en els seus corresponents àmbits sectorials.

 

Log in

feedback
x