cabecera noticias

Activitats Cambra nº 14/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 12 d’abril de 2021 

Activitats institucionals 

- 12/4/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

El President va assistir a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional. 

- 12/4/2021 Junta Directiva

- 14/4/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

El Secretari General, assistí a la reunió de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de Foment del Treball Nacional a la qual s’abordaren les darreres propostes presentades per Govern de l’Estat en matèria de contractació i subcontractació. 

Altres activitats 

- 16/3/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’institut d’Assistència Sanitària

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Obra de reforma i ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies de l’Hospital Sta. Caterina de l’IAS’ en considerar no ajustada a dret la valoració de l’antiguitat a l’empresa de l’equip d’obra. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 d’abril de 2021 

- 19/4/2021 La Cambra de Contractistes a la UPC 

- 20/4/2021 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC 

- 20/4/2021 La Cambra de Contractistes amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

- 20/4/2021 Comissió Jurídica 

- 21/4/2021 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

- 21/4/2021 La Cambra de Contractistes amb la Gestora de Runes de la Construcció (GRC) 

- 22/4/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 

- 22/4/2021 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional (FTN) 

- 22/4/2021 La Cambra de Contractistes amb el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC) 

- 22/4/2021 La Cambra de Contractistes al MITMA 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 17/2021 ‘Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ajuts de rehabilitació’ 

- General 14/2021 ‘Pròrroga i modificació mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19 Territori Catalunya 9.04.2021’

Log in

feedback
x