cabecera noticias

Presupuestos Generales del Estado 2015: Valoració de la Cambra de Constractistes

“LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA VALORA COM MOLT DECEBEDORA L’ASSIGNACIÓ D’INVERSIÓ REAL PERA A CATALUNYA”

El proppassat 30 de setembre de 2014 es varen presentar a les Cortes Generales el Projecte de Presupuestos Generales del Estado per al 2015. En aquest projecte de llei s'estableix el volum d'inversió real que l'Estat dedicarà a Catalunya. Per a l'any que ve, el projecte pressuposta la inversió d'1.072,3 M€, que representen el 9,5% del total regionalitzable, la més baixa dels darrers 17 anys.

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya valora com a “molt decebedora” la inversió pressupostada per a Catalunya en el PGE2015. Tenint en compte que la població de Catalunya és del 16% del total de l’estat, el PIB del 19% i el pagament d’impostos del 21%, l’import a invertir és totalment insuficient per cobrir les necessitats de l’economia catalana.

Com remarca l’FMI en un recent estudi, la inversió pública suposa un impuls de l’activitat a curt i llarg termini. És una de les poques polítiques a mà, tenint en compte el poc marge de maniobra en la política monetària i, en alguns casos, fiscals. En economies avançades s’estima que un creixement de 1,0 punts percentuals del PIB en la inversió augmenta (de mitjana el PIB en 0,4 punts percentuals durant el primer any i en 1,5 p.p. fins 4 anys després de la inversió.

S’adjunta un quadre de la distribució territorial de la inversió i de l’evolució de la inversió real de l’Administració de l’Estat a Catalunya.

 

Log in

feedback
x