cabecera noticias

Activitats Cambra: 29 set-10 oct 2014

RESUM SETMANAL D'ACTIVITATS. Setmana del 29 de setembre

Activitats institucionals

30/9/2014 Reunió de la Comissió d’Afers Interns de l’entitat.

01/10/2014 Comunicació: La Cambra de Contractistes considera, decebedora la previsió d’inversió de l’Estat a Catalunya recollida al projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. Un any més la previsió d’inversió territorialitzada a Catalunya, del 9,5 %, és clarament inferior a la l’aportació de Catalunya al P.I.B espanyol, del 19 %, a la població, de gairebé del 17 % , i a l’aportació al impostos, del 21 %. És el percentatge d’inversió més baix dels darrers 17 anys.

02/10/2014 El senyor Joaquim Llansó, i els senyors Xavier Tauler Ferré i Manuel Delgado Alaman, en representació de l’entitat, es reuneixen amb el senyor Sixte Cambra i Sánchez, President de l’Autoritat Portuària de Barcelona per presentar la nova Junta Directiva i comentar la situació que travessa el sector.

02/10/2014 El senyor Joaquim Llansó i els senyors Joan Domènech i Gregori i Ricardo Ruiz Baylach, en representació de l’entitat, es reuneixen amb el senyor Joan Lluis Quer i Cumsille, President de l’empresa pública Infraestructures de al Generalitat de Catalunya, S.A.U.

03/10/2014 El senyor Joaquim Llansó assisteix a la reunió de la Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional.

03/10/2014 El Secretari assisteix, en la seva qualitat de vocal, a la reunió de la Comissió Plenària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l Generalitat de Catalunya.

Altres activitats

30/9/2014 Presentació d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars de l’obra “Arranjament de la xarxa municipal de sanejament del carrer Mestre Sagrera de Palafrugell”.

30/9/2014 Estimació de les al•legacions presentades al plec de clàusules administratives particulars de l’obra “Projecte bàsic i executiu per al soterrament de serveis i reurbanització del carrer Raval del municipi d’Olesa de Bonesvalls i adenda (Telefonia)”.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 6 d’octubre

08/10/2014   Reunió de la Cambra de Contractistes amb el senyor Angel Sánchez Rubio, Director de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA).

08/10/2014   Reunió de la Cambra de Contractistes amb l’Hble. senyor Francesc Homs i Molist, Conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Log in

feedback
x