cabecera noticias

Activitats Cambra: 13-24 d'octubre 2014

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 13 d’octubre

Activitats institucionals:

13/10/2014 Reunió de la Junta Directiva de l’entitat.

14/10/2014 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’ITeC. El President de l’entitat es va reunir amb el senyor Francisco Diéguez, director general de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) amb qui va intercanviar punts de vista sobre la situació del sector i va explorar els possibles àmbits de col•laboració entre ambdues entitats.

15/10/2014   La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat. El President i el Secretari de l’entitat es van reunir amb el senyor Josep Anton Rosell, Director General, i la senyora Pilar Matesanz, Directora de Contractació i Finances, amb qui van plantejar la problemàtica vinculada al contracte de crèdit que inclou aquesta empresa pública en la seva contractació.

15/10/2014 La Cambra de Contractistes rep a La Vanguardia. El President va rebre al corresponsal del diari La Vanguardia amb qui va comentar l’actualitat del sector.

16/10/2014 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Confederación Nacional de la Construcción. El senyor Joaquim Llansó es va reunir amb el senyor Juan Lazcano, president de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) amb qui va tractar de la problemàtica derivada del contracte de crèdit que utilitza l’empresa pública Infraestructures.cat en la seva contractació.

16/10/2014 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el SEOPAN. El President es va reunir amb el senyor Julian Núñez, President del SEOPAN amb qui va intercanviar punts de vista en relació al contracte de crèdit que utilitza l’empresa pública Infraestructures.cat en la seva contractació.

Altres activitats:

16/10/2014 La Cambra de Contractistes presenta al•legacions a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particular que ha de regir la licitació del contracte: “Obres d’urbanització de les voreres i serveis de la Rambla Eixample i la calçada de la Rambla Eixample i Rambla Francesc Macià”.

17/10/2014 La Cambra de Contractistes interposa recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Palafrugell. La Cambra de Contractistes ha interposat recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de Palafrugell per la qual desestima les al•legacions formulades per l’entitat al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte: “Adequació de l’edifici de l’energia per a centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música, primera fase, a Palafrugell”.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 d’octubre

Activitats institucionals:

20/10/2014   Reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

12/10/2014   Reunió de la Junta de Govern per als Residus de la Construcció.

Log in

feedback
x