cabecera noticias

Activitats Cambra: 20-31 d'octubre 2014

RESUM SETMANAL D'ACTIVITATS. Setmana del 20 d'octubre

Activitats institucionals:

20/10/2014 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat. El President es van reunir amb el senyor Josep Anton Rosell, Director General d'Infraestructures.cat per abordar diverses qüestions relatives a la contractació d'aquesta empresa.

20/10/2014 Reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

22/10/2014 Reunió de la Junta de Govern per als Residus de la Construcció. El President va assistir a la reunió de la Junta de Govern per als Residus de la Construcció a la qual es varen aprovar les bases per a la propera convocatòria d'ajuts a les entitats locals per la utilització d'àrids reciclats a les obres.

22/10/2014 La Cambra a Barcelona Tribuna. El President va assistir al dinar conferència organitzat per Barcelona Tribuna i en el qual va intervenir el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. senyor Santi Vila.

Altres activitats

20/10/2014 La Cambra de Contractistes presenta al·legacions a l'Ajuntament de Parets del Vallès. La Cambra de Contractistes formulà escrit d'al·legacions al plec de clàusules administratives particular que ha de regir la licitació del contracte: "Obres de millora de la urbanització de l'entorn del pavelló municipal d'esports, de Parets del Vallès".

Fe d'errades: A la darrera comunicació, a l'apartat d'altres activitats, on diu "La Cambra de Contractistes presenta al·legacions a l'Ajuntament d'Arenys de Mar" ha de dir "La Cambra de Contractistes presenta al·legacions a l'Ajuntament d'Arenys de Munt".

AGENDA D'ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 d'octubre

Activitats institucionals:

27/10/2014 Reunió amb el senyor Pere Macias, President de la Fundació Cercle d'Infraestructures.

28/10/2014 Reunió amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

28/10/2014 Reunió amb l'Il·lm. senyor Joan Puigdollers, Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona

29/10/2014 Reunió amb el senyor Josep Maria Gardeñes, president de la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i president accidental de la Confederació Catalana de la Construcció.

29/10/2014 Reunió de la Comissió de Costos i Índex.

30/10/2014 Reunió amb l'Ajuntament de Barcelona.

Log in

feedback
x