cabecera noticias

Activitats Cambra nº 30/2017

RESUM D’ACTIVITATS. De l’1 d’agost fins al 1 de setembre de 2017

Activitats institucionals:

29/08/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Delegació del Govern. El President es reuní amb el senyor Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya, amb qui reflexionà sobre la situació del sector de les infraestructures i en especial sobre les inversions de l’Estat a Catalunya

Altres activitats:

30/08/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Rupià. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obra de condicionament de camins del terme municipal de Rupià fase 1” en considerar que les millores proposades al plec de clàusules administratives particulars no tenen a veure amb l’objecte del contracte.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 4 de setembre de 2017

04/09/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

05/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

06/09/2017 Comissió de l’Empresa Familiar

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 11/2017 ‘Índexs Oficials de revisió de preus any 2016’

General 9/2017 ‘Llei de l’Arquitectura’’

General 10/2017 ‘Nova versió del format de factura electrònica «facturae»

Laboral 16/2017 ‘Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2017. Correcció d’errades’

Legislació BOE 7/2017

Legislació BOE 8/2017

Legislació DOGC 6/2017

Legislació DOGC 7/2017

Media Ambient 1/2017 ‘Canvi climàtic’

Seguretat 8/2017 ‘La figura del promotor a les obres de reparació de danys coberts per pòlisses d’assegurances’

Log in

feedback
x