cabecera noticias

Activitats Cambra nº 20/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 21 de maig de 2018

Activitats institucionals

 

- 16/5/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

El President, juntament amb el senyor Francisco Gutiérrez, president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, i altres membres del Consell Assessor, es van reunir amb el predient de la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, D. Celso L. Delgado Arce, del Grup Parlamentari Popular, i amb els representants a l’esmentada Comissió dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, de Ciutadans, de Esquerra Republicana i Mixt als quals va presentar el primer informe del Consell sobre el finançament futur de les vies d’alta capacitat arreu de l’Estat

 

- 17/5/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

El President, juntament amb els senyors Salvador Guillermo, responsable del Departament d’Economia, i Valentí Pich, president de la Comissió Fiscal i Econòmica, de Foment del Treball Nacional es va reunir amb responsables dels grups parlamentaris Socialista i de Podemos a la Comissió d’Hisenda i Funció Pública del Congrés dels Diputats per abordar la fiscalitat de les obres de rehabilitació.

 

- 24/5/2018 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona

El Secretari assistí a la reunió constitutiva del Grup de Treball de seguiment de la contractació pública municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

 

- 25/5/2018 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció al Llibre d’Incidències Electrònic, per a la qual cosa van comptar amb la participació de la senyora M. Àngels Sánchez, vicepresidenta, i Victòria Piera, tècnica, del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 28 de maig de 2018

 

- 28/5/2018 La Cambra de Contractistes a la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Assessor d’Infraestructures i el Col·legi de Camins.

 

- 29/5/2018 La Cambra de Contractistes amb el grup Socialista la Parlament de Catalunya

 

- 29/5/2018 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona

 

- 29/5/2018 La Cambra de Contractistes amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms

 

- 30/5/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Gestora del Cànon de Residus de la Construcció.

 

- 30/5/2018 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció.

 

- 1/6/2018 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures

 

- 1/6/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures

 

- 1/6/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 

Log in

feedback
x