cabecera noticies

Activitats Cambra nº 29/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 24 de juliol de 2017

Activitats institucionals:

24/07/2017 La Cambra de Contractistes al Pacte Nacional per a la Indústria. El President assistí a l’acte de signatura del Pacte Nacional per a la Indústria, en l’elaboració del qual participà activament des del Grup de Treball d’Infraestructures i Energia.

24/07/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Consell Executiu de Foment del Treball Nacional.

26/07/2017 La Cambra de Contractistes a CONSTA. El President assistí a la reunió del Patronat de la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya (CONSTA) en el qual es tractà sobre la implementació del projecte RECONS per a la creació d’un segell ambiental PIMES Construcció.

28/07/2017 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori. El President, en la seva condició de vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, acompanyat dels senyors Antonio Aguado i Salvador Guillermo, es reuní amb els senyors Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, i Xavier Flores, director general de d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, per concertar l’avaluació econòmica, social i ambiental de diversos projectes d’infraestructures.

Altres activitats:

28/07/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres de reformes al Pavelló municipal de Sarrià de Ter” en considerar desproporcionades les millores proposades al plec de clàusules administratives particulars.

28/07/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet” en considerar incorrecta la classificació exigida.

28/07/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la Plaça Joan Tomàs i Pere i el carrer Montesa” en considerar que les millores proposades al plec de clàusules administratives particulars no tenen a veure amb l’objecte del contracte.

CIRCULARS ENVIADES

General 8/2017 ‘Comunicació de dades laborals. TC2 i nòmines’’

Laboral 14/2017 ‘Ofertes amb millores salarials. Recomanacions’

Laboral 15/2017 ‘Convenio General del Sector de la Construcción. Signatura’

feedback
x