cabecera noticies

Activitats Cambra nº 33/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 18 de setembre de 2017

Activitats institucionals:

18/09/2017 La Cambra de Contractistes amb la Direcció General de Recerca. El President, en la seva qualitat de president de la Comissió Foment Infraestructures i Equipaments, es reuní amb el senyor Francesc Ramon Subirada i Curcó, director general de Recerca, amb qui estudià els equipaments de recerca imprescindibles pendents d’execució a Catalunya, així com vies de col·laboració entre ambdues entitats.

18/09/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

21/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El President assistí a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción a la qual es van tractar les qüestions principals que afecten al sector de la construcció.

22/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del Conveni de Barcelona. El Secretari va participar a la reunió del grup de treball de revisió tècnica del text del conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de Barcelona creat al si de la Comissió Negociadora del Conveni.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 de setembre de 2017

26/09/2017 Comissió Jurídica

27/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

27/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat en la Construcció

28/09/2017 Comissió de rehabilitació

28/09/2017 Comissió de Medi Ambient

28/09/2017 La Cambra de Contractistes amb la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón.

29/09/2017 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

29/09/2017 Comissió de Seguretat i Salut

29/09/2017 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures

feedback
x