cabecera noticies

Activitats Cambra nº 37/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 23 d’octubre de 2017

Activitats institucionals:

23/10/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

24/10/2017 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El Secretari assistí a reunió del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

25/10/2017 Comissió de Costos i Índexs. Els membres de la Comissió analitzaren l’evolució dels costos de construir a Catalunya, on es comentà l’increment de costos derivat de l’augment de preus de l’energia.

27/10/2017 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures. El President assistí a la reunió de la Comissió de Seguiment del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 30 d’octubre de 2017

02/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció de Catalunya.

03/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del Conveni de la Construcció de Barcelona.

feedback
x