cabecera noticies

Activitats Cambra nº 38/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 23 d’octubre de 2017

Activitats institucionals:

02/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció de Catalunya. El Secretari participà a la reunió de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya on es va fer treballar en l’elaboració d’un codi de bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals per al sector de la construcció.

03/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del Conveni de la Construcció de Barcelona. El Secretari va participar a la reunió del grup de treball de revisió tècnica del text del conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de Barcelona creat al si de la Comissió Negociadora del Conveni.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 30 d’octubre de 2017

06/11/2017 Comissió Laboral

06/11/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

07/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

08/11/2017 Comissió de l’Empresa Familiar

CIRCULARS ENVIADES

General 12/2017 ‘Seguretat minera. Instruccions tècniques complementàries en matèria de seguretat’

Laboral 23/2017 ‘Treball autònom. Reformes urgents’

feedback
x