cabecera noticies

Activitats Cambra nº 40/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de novembre de 2017

Activitats institucionals:

13/11/2017 Junta Directiva.

14/11/2017 La Cambra de Contractistes a la negociació del conveni provincial. L’entitat va participar, a través del seu representant, a la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i obres públiques de la província de Barcelona.

16/11/2017 Comissió de Medi Ambient. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la ordre que regula de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de replè i obres diferents a aquelles a les quals es van generar.

17/11/2017 La Cambra de Contractistes amb el Ministre de Foment. El President, en la seva qualitat de president de la Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional, es reuní, juntament amb altres representants d’aquesta entitat, amb l’Excm. Sr. D. Íñigo de la Serna.

Altres activitats:

14/11/2017 La Cambra de Contractistes interposa recurs de reposició contra l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. La Cambra de Contractistes interposà recurs de reposició contra el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obra de reforma de l’edifici número 46-48 del carrer Major (Casal de Gent Gran)” en considerar que no es podia licitar sota la modalitat de procediment negociat sense publicitat en superar el preu de licitació els 200.000 euros.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de novembre de 2017

20/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona.

20/11/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

21/11/2017 La Cambra de Contractistes a l’ITeC.

21/11/2017 La Cambra de Contractistes a la negociació del conveni provincial.

21/11/2017 Comissió Jurídica.

22/11/2017 La Cambra de Contractistes amb Constcat.

22/11/2017 La Cambra de Contractistes als Premis Ferrer Salat.

23/11/2017 La Cambra de Contractistes amb F.G.C.

24/11/2017 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

24/11/2017 Comissió de Seguretat i Salut.

CIRCULARS ENVIADES

Medi Ambient 2/2017 ‘Activitats potencialment contaminants del sòl’

feedback
x