cabecera noticies

Informe de Licitació d'Obres i Serveis. Catalunya 2017

Consulti l'informe complert

Informe de Licitació d’Obres i Serveis

Catalunya 2017

  • La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat el 2017 un 49%, gràcies sobretot a l’impuls de l’Administració Local.

  • Malgrat la substancial millora, encara és menys de la meitat de licitació mitjana dels darrers 20 anys.

  • La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini, independentment dels períodes electorals, en funció de la seva demanda, prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i ambiental.

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat el 2017 un 49%, assolint 1.690 milions d’euros (1.130 milions el 2016), gràcies sobretot a l’impuls de l’Administració Local i, en menor mesura, de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat la substancial millora experimentada aquest any, que és el segon més positiu des del 2010, la licitació és inferior a la meitat de la mitjana dels darrers 20 anys (3.750 milions d’euros anuals constants a preus del 2016).

L’Administració Local, que ha augmentat el volum en un 90%, és el nivell administratiu més actiu, havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 1.046 milions d’euros, el 62% del total, impulsat pel fet que l’any 2019 se celebraran eleccions municipals.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 43%, essent el total publicat de 426 milions d’euros, el 25% del total.

Finalment, l’Administració General de l’Estat (AGE) ha disminuït significativament la licitació, amb una caiguda del 23% respecte l’any anterior, amb sol·licitud d’ofertes per un import de 218 milions d’euros, incloent-hi organismes amb ingressos d’explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple, AENA-ENAIRE, ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus. Aquest resultat es situa molt per sota de la mitjana dels darrers deu anys i de les expectatives creades per l’anunci del president del govern Espanyol, Mariano Rajoy, a Barcelona, el març del 2017, de la inversió de 4.200 milions d’euros fins el 2020 en infraestructures a Catalunya.

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups, que ha assolit un import total de 477 milions d’euros, ha experimentat una reducció del 15%, especialment pel que fa als manteniments, que cauen un 30%.

Tot i que aquest increment en la licitació és molt benvinguda per les empreses contractistes, després dels durs anys de la crisi, que ha estat especialment intensa al sector de la construcció, la CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini, independentment dels períodes electorals, en funció de la seva demanda, prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i ambiental.

La CCOC també insisteix en recordar que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials[1], presents i futures, hauria de ser aproximadament del 2,2% del PIB (5.000 milions anuals), estimació molt conservadora si es té en compte que la inversió pública mitjana dels 28 països de la UE en el període 2002-2015 va ser del 3,2% del PIB[2].

Barcelona, 15 de gener del 2018

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya


[1] Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels serveis que ofereixen a la població.

[2][2] La inversió pública (formació bruta de capital fix) inclou infraestructures, R+D pública, vehicles i maquinària, entre d’altres conceptes.

 

feedback
x