cabecera noticies

Activitats Cambra nº 21/2015

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 26 de maig de 2015

Activitats institucionals:

26/05/2015 Comissió d’Afers Interns.

27/05/2015 La Cambra de Contractistes dina amb la Fundació Laboral de la Construcció. El President va dinar amb el Senyor Joan Santaularia, President del Consell Territorial de Catalunya de la Fundació Laboral de la Construcció amb qui va analitzar diferents qüestions relatives a la formació en el sector de la construcció a Catalunya

28/05/2015 La Cambra de Contractistes amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat. El senyor Joaquim Llansó i el senyor Joaquim Gay d Montellà, President de Foment del Treball Nacional, es van reunir amb l’Hble. senyor Santi Vila amb que comentaren diferents aspectes relatius a les infraestructures a Catalunya.

Altres activitats:

26/05/2015 La Cambra de Contractistes presentà al•legacions a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres d’ampliació (2a fase) de l’escola Pere Virgili Obres RAM 2014”.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana de l’1 de juny de 2015

05/06/2015 La Cambra de Contractistes amb el Gremi d’Àrids de Catalunya.

ALTES

VORACYS, S.L.

feedback
x