cabecera noticies

Activitats Cambra nº 40/2015

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 9 de novembre de 2015
Activitats institucionals:
09/11/2015 La Cambra de Contractistes amb la Fundació Laboral de la Construcció. El President va dinar amb el Sr. Joan Santaularia, president del Consell Territorial de Catalunya de la Fundación Laboral de la Construcción, per examinar diverses qüestions relatives a aquesta fundació.
09/11/2015 Junta Directiva.
10/11/2015 La Cambra de Contractistes al Patronat de l’ITeC. El President va participar a la reunió del Patronat de la Fundació privada de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya en la qual es va analitzar la situació econòmica i financera que està travessant aquesta entitat.
12/11/2015 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El Secretari participà a la reunió de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en la qual es van emetre diversos informes en resposta a consultes formulades a aquest òrgan consultiu.
13/11/2015 La Cambra de Contractistes a la FEC. La Cambra de Contractistes participà a la reunió de la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona en la qual es dedicà especial atenció a la situació en que es troba actualment la negociació col•lectiva a Barcelona
Altres activitats:
06/11/2015 La Cambra de Contractistes presentà al•legacions al Consell Comarcal del Baix Empordà. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Soterrament dels serveis i pavimentació del camí d’accés nord al nucli de Llabià (1a fase)”, en considerar que l’adaptació del pressupost que es du a terme amb motiu del canvi de tipus impositiu de l’IVA no és ajustat a dret.
13/11/2015 La Cambra de Contractistes presentà al•legacions a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Llar d’infants municipal” per diverses infraccions de la normativa en matèria de contractació pública.
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 16 de novembre de 2015:
17/11/2015 Comissió Jurídica
19/11/2015 Comissió de Medi Ambient
19/11/2015 Esmorzar de Rehabilitació
20/11/2015 Jornada sobre classificació empresarial

feedback
x