cabecera noticies

Activitats Cambra nº 10/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 7 de març de 2016

Activitats institucionals

07/03/2016 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a les reunions del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de Foment del treball Nacional.

11/03/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb tots els seus socis per a preparar el futur pla de comunicació de l’entitat. Més d’una quarantena de socis es van reunir per tal d’intercanviar opinions sobre la situació actual sector i de l’entitat, i definir els objectius que haurien d’orientar l’actuació d’aquesta en el futur a l’objecte de definir el pla de comunicació de l’entitat per als propers anys.

Altres activitats

10/03/2015 La Cambra de Contractistes presentà al•legacions a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al•legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Treballs inclosos al projecte de renovació de l’enllumenat públic del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt” en considerar que les millores proposades eren clarament desproporcionades.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 14 de març de 2016

14/03/2016 Junta Directiva.

15/03/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat.

16/03/2016 La Cambra de Contractistes amb el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

16/03/2016 La Cambra de Contractistes a la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC).

16/03/2016 La Cambra de Contractistes a la Fundació CONSTA.

17/03/2016 Comissió de Medi Ambient.

17/3/2016 La Cambra de Contractistes amb la ITSS.

18/03/2016 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 3/2016 “Reflexions sobre la possibilitat de reclamar interessos de demora pel pagament de certificacions mitjançant el mecanisme de pagament a proveïdors”.

Contractació 4/2016 “Document Europeu Únic de Contractació”.

General 3/2016 “Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”.

Laboral 7/2016 “INSS. Tramitació electrònica automatitzada de procediments de gestió de prestacions de la Seguridad Social.”

feedback
x