Jornada "Pel canvi de model de la construcció"

Organitzada per l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - UPC, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), s'ha desenvolupat una jornada sobre El Futur de l'Edificació i el necessari canvi de model on s'han presentat les conclusions dels grups de treball de la I Jornada Tècnica de Innocons

més informació →

I Jornada Tècnica d'InnoCons

Celebrada el 28 de setembre a Sitges, on s'han aprovat les conclusions dels treballs realitzats, durante els sis primers mesos de l'any 2009, per 6 grups creatius en els que han intervingut 124 persones. Les conclusions permetran establir les bases per a un canvi revolucionari en el sector de la construcció.

més informació →

Per a més informació

Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Via Laietana 32, 3ª planta, 08003 Barcelona

Tlf. 934 675 286
Fax. 934 675 317

informacio@ccoc.cat
www.ccoc.cat

intranet accés a la intranet
S: Digital Marketig Tools