cabecera noticies

Activitats Cambra nº 24/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 19 de juny de 2017

Activitats institucionals:

20/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del conveni de Barcelona. El Secretari va participar a la reunió del grup de treball de revisió tècnica del text del conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de Barcelona creat al si de la Comissió Negociadora del Conveni.

20/6/2017 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obra pública, dedicant especial atenció a les novetats introduïdes al plec de clàusules administratives particulars de BIM/SA.

21/06/2017 Comissió de Medi Ambient. Els membres de la Comissió van examinar i comentat les principals novetats i incidències sorgides en matèria mediambiental. A la reunió hi participaren els senyors Martí Madorell, cap del Departament de Disposició i Control, i Jordi Minguell, cap del Departament d’Inspecció i Control, de l’Agència Catalana de Residus i el senyor Eduard Sanz, de Gestora de Runes de la Construcció, S.A. amb qui intercanviaren dubtes i reflexions.

21/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción. El Secretari assistí a la reunió del Consell Territorial de Catalunya de la Fundación Laboral de la Construcción.

21/06/2017 Comissió de Costos i Índexs. Els membres de la Comissió analitzaren l’evolució dels costos de construir a Catalunya, parant especial atenció als increments dels costos vinculats a l’energia.

22/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción. El President va participà a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 26 de juny de 2017

26/6/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional.

27/6/2017 La Cambra de Contractistes a la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 8/2017 ‘Índexs oficials de revisió de preus. Any 2016’

Laboral 12/2017 ‘Calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018’

Legislació BOE 5/2017

Legislació DOGC 5/2017

feedback
x