cabecera noticies

Activitats Cambra nº 42/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 27 de novembre de 2017

Activitats institucionals:

28/11/2017 Comissió d’Afers Interns.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes al Patronat de la Fundació CONSTA. El President assistí a la reunió del Patronat de la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya (CONSTA) a la qual, entre d’altres qüestions, es va fer el seguiment del Registre d’Empreses Constructores CONSTA.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes a la FEC. El President assistí a la reunió de la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC) en la qual s’abordà, entre d’altres qüestions, la negociació del conveni de la construcció de Barcelona.

29/11/2017 La Cambra de Contractistes amb la Gestora de Runes de la Construcció. El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

30/11/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA. El President es reuní amb el senyor Ángel Sánchez, Director General de BIMSA, amb qui comentar el procés d’implementació de les clàusules socials introduïdes al plec de condicions d’aquesta empresa pública.

01/12/2017 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures. Els membres de la comissió Foment Infraestructures i Equipaments, que presideix el senyor Joaquim Llansó, abordaren diferents qüestions relacionades amb les infraestructures i els equipaments a Catalunya, dedicant especial atenció al catàleg d’obres d’equipaments de Catalunya pendents d’execució.

01/12/2017 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures. El President participà a la reunió del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, a la qual s’aprovà el document titulat ‘Les vies d’alta capacitat: la urgència d’un nou model de gestió’.

Altres activitats:

28/11/2017 La Cambra de Contractistes envia l’informe d’accidentalitat. La Cambra de Contractistes va elaborar i remetre a les empreses participants l’informe d’accidentalitat de les empreses integrants de la Comissió de Seguretat i Salut de l’entitat en el qual es recullen els índexs d’incidència, gravetat i freqüència del conjunt de les empreses.

feedback
x