cabecera noticies

Activitats Cambra nº 01/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 8 de gener de 2018

Activitats institucionals:

08/01/201 Junta Directiva.

08/01/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

10/01/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació del conveni provincial. La Cambra de Contractistes participà al reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de la Construcció de Barcelona .

Altres activitats:

09/01/2018 La Cambra de Contractistes a Twitter. La Cambra de Contractistes crea un nou canal de comunicació amb les empreses associades i la societat en general mitjançant la creació d’un compte de twitter, https://twitter.com/CambraContCat, que té per objecte donar a conèixer l’activitat que desenvolupa l’entitat i les empreses que la integren, així com aquella informació especialment rellevant per al sector de les infraestructures.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 15 de gener de 2018

18/01/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

18/01/2018 Comissió de Medi Ambient.

18/01/2018 Comissió Jurídica.

19/01/2018 Comissió d’Afers Interns.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 15/2017 ‘Tipus legal d’interès de demora’

Contractació 16/2017 ‘Modificació dels límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic’

Laboral 30/2017 ‘Conveni General del Sector de la Construcció. Increments salarials 2018’

Legislació BOE 12/2017

Legislació DOGC 11/2017

Seguretat 10/2017 ‘Agents cancerígens en operacions de soldadura i tall de metalls’

feedback
x