cabecera noticies

Activitats Cambra nº 5/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 4 de febrer de 2019

Activitats institucionals:

- 4/2/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President participà a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

- 4/2/2019 La Cambra de Contractistes amb el President de la Generalitat de Catalunya

El President, els Vicepresidents i el Secretari es van reunir amb el President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Joaquim Torra, a qui acompanyaven el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Damià Calvet i el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Isidre Gavin, als quals van exposar la situació actual i les propostes de millora del sector.

- 5/2/2019 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva

La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona.

- 6/2/2019 La Cambra de Contractistes a la Taula de la Construcció

El President, acompanyat del Secretari, participà a la reunió de la Taula de la Construcció que reuneix a l’Administració, les centrals sindicals i les organitzacions empresarials del sector de la construcció a Catalunya.

- 6/2/2019 Comissió PIME

El senyor Llansó va presidir la reunió de la Comissió de PIMES de l’entitat creada amb la finalitat d’habilitar un espai de trobada directa entre l’entitat i els responsables de les empreses associades per tal de millorar la comunicació de l’entitat amb el conjunt de les empreses.

- 7/2/2019 Comissió Laboral

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres

- 7/2/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari participà a la reunió del Grup de Treball d’Aspectes Socials de la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya.

- 8/1/2019 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana de l’11 de febrer de 2019

- 11/2/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta de Govern del Cànon de Gestió de Residus de la Construcció

- 11/2/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA

- 11/2/2019 Junta Directiva

- 12 a 14/2/2019 La Cambra de Contractistes al VII Simposio de Túneles de Carretera

- 13/2/2019 La Cambra de Contractistes celebra el 25è aniversari de FGC

CIRCULARS ENVIADES

- Laboral 02/2019 ‘Calendari de festes locals 2019. Correcció d’errades’

 

 

feedback
x