cabecera noticies

Activitats Cambra nº11/2015

ACTIVITATS CAMBRA

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 16 de març 2015

Activitats institucionals:

17/3/2015 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió examinaren les principals novetats que afecten al sector, dedicant especial atenció als projectes normatius actualment en procés d’elaboració.

18/3/2015 La Cambra de Contractistes al Grup de Treball per a la Contractació Pública de la Construcció. El Secretari va participar en el grup de treball coordinat per l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per a la millora de les condicions de contractació.

18/3/2015 La Cambra de Contractistes a la premsa. El diari Expansión va publicar l’article del President titulat “Precaució: Obres!” on exposa que la difícil situació que travessen actualment les empreses contractistes d’obres es veu en ocasions agreujada per la inclusió de determinades clàusules als plecs de clàusules administratives particulars d’algunes administracions.

19/3/2015 Comissió de Medi Ambient. Els membres de la Comissió analitzen les principals qüestions mediambientals que afecten a les empreses contractistes d’obres, parant especial atenció a la proposta de Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016- 2021.

19/3/2015 La Cambra de Contractistes rep, a petició pròpia, a Ciutadans. El President i el Secretari van rebre a la seu de l’entitat al senyor Miguel Ángel Ibáñez, Subsecretari d’Acció Política Local de Ciutadans amb qui intercanviaren punts de vista sobre el sector de la construcció a Catalunya i les seves perspectives.

19/3/2015 La Cambra de Contractistes amb l’Institut Català de Finances (ICF). El senyor Joaquim Llansó i els senyors Albert Cots, Javier López-Pinto, Àngel Pérez i Jordi Puigferrat es van reunir amb el senyor Josep Ramon Sanromà Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF) amb qui parlaren de diverses qüestions relacionades amb el finançament de les empreses contractistes d’obres.

Altres activitats:

16/3/2015 La Cambra de Contractistes presenta al·legacions a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte: “Reforma i ampliació del mercat municipal ‘Centre – La muntanyeta’, c/ Joan Miró – c/ Riera Basté, de Sant Boi de Llobregat.”

18/3/2015 La Cambra de Contractistes analitza les condicions de concurrència. La Cambra de Contractistes va elaborar i divulgar l’informe titulat “La Concurrència en el mercat ‘obra pública a Catalunya”.

18/3/2015 La Cambra de Contractistes analitza les adjudicacions d’obres a Catalunya durant 2014. La Cambra de Contractistes va presentar l’informe titulat “Quota de mercat socis CCOC 2014” en el qual es fa un repàs a les adjudicacions d’obres a Catalunya durant l’any 2014, especificant la quota de mercat que representen el conjunt de les empreses associades a l’entitat.

20/3/2015 La Cambra de Contractistes presenta al·legacions a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació del contracte: “Reforma i ampliació de la biblioteca Montserrat Roig, de Sant Feliu de Llobregat”.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 23 de març de 2015

Activitats institucionals:

27/3/2015 La Cambra de Contractistes organitza l’esmorzar conferència amb el Sr. Jose Alberto Carbonell, director general del Port de Barcelona.

27/3/2015 Reunió de la Comissió Paritària del Conveni de la Construcció de Barcelona

CIRCULARS ENVIADES LA DARRERA SETMANA

Laboral 8/2015 “Calendari de festes locals 2015. Modificació”

Laboral 9/2015 “Guía laboral per a l’any 2015”.

Legislació d’interès BOE 2/2015

Legislació d’interès DOGC 2/2015

feedback
x