cabecera noticies

La CCOC organitza la jornada "Novetats en matèria de classificació empresarial”

Avui divendres 20 de novembre ha tingut lloc a les instal·lacions de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya la jornada "Novetats en matèria de classificació empresarial”, en la que han assistit 42 persones.

El Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, modificà substancialment el sistema de classificació empresarial de les empreses contractistes, introduint novetats importants que caldrà tenir presents en el moment de revisar aquesta classificació.

La jornada ha tingut per objecte exposar, des d’un punt de vista eminentment pràctic, les principals novetats introduïdes al sistema de classificació pel referit real decret, posant especial èmfasi en aquells aspectes que l’empresa ha de tenir especialment en compte a l’hora de decidir el moment i la forma d’adaptar la seva classificació a la nova normativa.

Hi ha intervingut la Sra. Neus Colet i Arean, Secretària Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Carles D. Mallén, Tècnic de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

20 de novembre del 2015

 Jornada classificació 2Jornada Classificació

feedback
x