cabecera noticies

Activitats Cambra nº 38/2015

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 26 d’octubre de 2015

Activitats institucionals:

26/10/2015 La Cambra de Contractistes amb BIMSA. El President i el Secretari es van reunir amb el senyor Ángel Sánchez, director general, i la senyora Eva López, directora del Departament Jurídic i Contractació, de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. , amb qui van tractar diverses qüestions relatives la contractació pública.

28/10/2015 Comissió de Costos i Índexs. Els membres de la Comissió van analitzar l’evolució dels costos de construir, van comentar la problemàtica que es deriva de la incorrecta fixació dels preus als quadres de preus de les licitacions públiques i van abordar el procés d’implantació del sistema BIM en les licitacions públiques.

28/10/2015 La Cambra de Contractistes participa a la jornada ‘El recurs preventiu en les obres de construcció’. El Secretari va participar en la taula rodona de la Jornada organitzada pel Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona sobre la figura de l’anomenat ‘recurs preventiu.

29/10/2015 Reunió de la Comissió Paritària del Conveni de Barcelona. L’entitat, en tant que integrant de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC), participà a la Comissió Paritària del Conveni col•lectiu de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona a la qual es va acordar el calendari laboral per a l’any 2016 i les taules salarials provisionals per a l’any 2016.

30/10/2015 Comissió de Seguretat i Salut. Els membres de la Comissió van analitzar diferents qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals en les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la situació actual de la prevenció de riscos laborals al sector.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 2 de novembre de 2015

06/11/2015 La Cambra de Contractistes a la reunió del Pla Juncker.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 20/2015 “Revisió de preus segons fórmules polinòmiques antigues. Publicació coeficients d’enllaç”.

Fiscal 8/2015 “Publicació del primer llistat de deutors a la hisenda pública estatal”.

Seguretat 12/2015 “Substàncies perilloses. Mesures de control”.

feedback
x