cabecera noticies

Activitats Cambra nº 7/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 15 de febrer de 2016

Activitats institucionals:

16/02/2016 La Cambra de Contractistes dina a Lleida amb els contractistes locals. El President de l’entitat es va desplaçar a la ciutat de Lleida per tal de reunir-se amb les empreses associades a l’entitat amb seu a aquesta província per intercanviar impressions i experiències sobre la situació i perspectives del sector.

16/02/2016 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió van analitzar les diferents novetats legislatives que afecten a les empreses contractistes d’obra pública, dedicant especial atenció a aquelles que es refereixen a la contractació pública.

17/02/2016 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció. El president i el Secretari van assistir a la reunió de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de la Construcció a la qual, a més d’analitzar-se diverses qüestions relatives a la situació del sector, es procedí a la renovació dels seus càrrecs directius, assumint el senyor Llansó la vicepresidència de la Confederació.

17/02/2016 La Cambra de Contractistes al BIM European Summit.El President i el Cap d’Estudis i Administració van participar a diversos actes relacionats amb les jornades del BIM European Summit que es van celebrar a Barcelona els dies 17, 18 i 19 de febrer.

18/02/2016 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.El President assistí a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción.

19/02/2016 La Cambra de Contractistes a l’Assemblea General d’OBRA. El Secretari va assistir a l’Assemblea General de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) a la qual, entre d’altres qüestions, es presentà la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2016 de l’Ajuntament de Barcelona.

19/02/2016 La Cambra de Contractistes a la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus de la Construcció. El President assistí a la reunió de la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus de la Construcció a la qual s’abordaren diverses qüestions, entre les quals va destacar l’adjudicació de subvencions per a promoure la utilització d’àrids reciclats a projectes de les entitats locals.

19/2/2016 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva. El Secretari va participar a la reunió de la Ponència Tècnica del Grup de Treball d’Aspectes Socials on s’elabora l’esborrany de la Guia Pràctica de clàusules contractuals per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes en la contractació pública.    

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 22 de febrer de 2016

22/02/2016 La Cambra de Contractistes organitza l’esmorzar conferència amb el Sr. Ángel Sánchez, Director General de BIM/SA.

22/02/2016 La Cambra de Contractistes al Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

24/02/2016 La Cambra de Contractistes al Consell Reduït de Gestora de Runes de la Construcció, S. A.

24/02/2016 Comissió de Costos i Índexs.

25/02/2016 Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RiME).

26/02/2016 Comissió de Seguridad i Salud.

CIRCULARS ENVIADES

Laboral 3/2016 “Calendari de festes locals 2016. Modificació i correcció d’errors”.

feedback
x