cabecera noticies

CCOC SECRETARI. Activitats Cambra nº 8/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 22 de febrer de 2016

Activitats institucionals:

22/02/2016 La Cambra de Contractistes organitza l’esmorzar conferència amb el Sr. Ángel Sánchez, Director General de BIM/SA. La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar conferència al qual es va convidar al director general d’Infraestructures Municipals S.A.U. (BIM/SA) qui va fer una breu explicació del objectius i funcionament de la referida empresa i va exposar les inversions incloses al pressupost el 2016, davant de més d’un centenar d’assistents.

22/02/2016 La Cambra de Contractistes al Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional. El President vas participar al Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

24/02/2016 La Cambra de Contractistes al Consell Reduït de Gestora de Runes de la Construcció, S. A. El President va participar a la reunió Consell Reduït de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S. A.

24/2/2016 Comissió Costos i Índexs. Els membres de la Comissió van analitzar l’evolució dels preus de construir, dedicant especial atenció a la incidència en el preu dels productes de la reducció dels preus de les matèries primeres

25/02/2016 Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RiME). Els membres de la Comissió van abordar diverses qüestions d’interès per a les empreses de rehabilitació, dedicant especial atenció a l’estudi de les principals línies orientadores de la propera convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona.

26/02/2016 Comissió de Seguridad i Salud. Els membres de la Comissió van analitzar diverses qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals a les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la gestió de la prevenció en les UTES.

26/02/2016 La Cambra de Contractistes a la Comissió de Classificació Empresarial. El Secretari va participar a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 de febrer de 2016

01/03/2016 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 2/2016 “Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Abast de les millores i altres qüestions relatives al preu de licitació”.

Fiscal 2/2016 “Desenvolupament reglamentari de l’impost sobre els habitatges buits”.

General 1/2016 “Resultado aperturas de licitación. Octubre – Diciembre 2015”.

General 2/2016 “Gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de Catalunya”

Laboral 4/2016 “Procediment d’inaplicació del conveni col•lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona. Models”.

Laboral 5/2016 “Modificació de la regulació de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)”.

feedback
x