Qui som | Comissions

Compartir per millorar la gestió

Les Comissions de treball exerceixen un rellevant paper en el funcionament de la Cambra, i que estan integrades per experts de les empreses associades a aquells temes que cada una té encomanada.

Encara que la seva finalitat primordial és la de potenciar els serveis d’informació i assessorament que dóna la Cambra als seus associats, l’intercanvi d’opinions i experiències que se suscita al seu si contribueix, a més, a enriquir els coneixements personals i professionals dels seus integrants.

Totes les comissions estan presidides per un membre de la Junta Directiva, assegurant-se així la coordinació entre els dos òrgans, un d’anàlisi i estudi i, l’altre, de govern. La seva composició és oberta, de manera que pot participar qui ho desitgi i manifesti la seva intenció.

Conferències sobre temes d’interès

La CCOC convida a personalitats i experts per a que donin conferències sobre temes d’interès per a les empreses associades. Són tradicionals les conferències del President d’Infraestructures.cat i d’altres alts responsables dels òrgans de contractació. Moltes d’aquestes conferències es fan al final d’un dinar per tal de donar l’oportunitat als assistents de dialogar i compartir experiències amb el convidat i els seus col·legues d’altres empreses.

Les Comissions de Treball

Les Comissions de Treball de la Cambra de Contractistes són fonamentalment un lloc de trobada dels representants de les empreses associades en un camp específic i entre aquests i l’entitat per tal de posar en comú totes aquelles novetats, circumstàncies, incidències o problemàtiques que afecten al conjunt de les empreses contractistes d’obres a Catalunya.

Així mateix, les comissions esdevenen un organisme privilegiat d’assessorament a la Junta Directiva de l’entitat en les matèries de llurs especialitats.

La participació en les Comissions de Treball és oberta a qualsevol empresa que mostri interès a participar-hi.

Actualment, l’entitat disposa de les següents comissions de treball:

Comissió de Costos i Índexs

 • Coordinador: Rubén Gil
 • Reuneix als responsables d’administració i/o compres de les empreses associades, així com un representant de l’ITeC i d’APCE
 • Es reuneixen trimestralment el tercer dijous del primer mes a les 9:30 hores.
 • El seu objectiu és fer el seguiment de l’evolució dels costos de construir a Catalunya.

Comissió d’Empreses

 • President: Lluis Moreno
 • Coordinador: Ignasi Puig
 • Reuneix als responsables de les empreses associades amb el President, el Secretari General i el Cap d’Estudis.
 • Els seu objectiu és esdevenir lloc de trobada dels responsables de les empreses per tal d’afavorir la seva mútua coneixença i confiança i, al mateix temps, lloc de trobada privilegiat entre el col·lectiu d’empreses i els màxims responsables de l’entitat.
 • Es reuneixen bimestralment el primer dimecres de mes a les 14.00 hores, tot i que acostuma a celebrar-se abans.

Comissió Jurídica

 • Coordinador: Ignasi Puig
 • Reuneix als advocats de les empreses associades
 • El seu objectiu és fer un seguiment de totes les novetats jurídiques que es promulguen, així de tot tipus d’incidència que pugui afectar l’activitat de les empreses associades, dedicant especial atenció a la normativa reguladora de la contractació pública.
 • Es reuneix bimensualment el segon dimarts de mes, a les 16.00 hores

Comissió de Medi Ambient i Energia

 • Coordinador: Ignasi Puig i Rubén Gil
 • Reuneix als responsables de medi ambient i d’energia de les empreses associades.
 • El seu objectiu és la posada en comú de totes aquelles novetats o incidències sorgides en matèria mediambiental i d’energia.
 • Es reuneix bimensualment el segon dijous de mes a les 9.30 hores.

Comissió Socio-Laboral

 • Coordinador: Ignasi Puig
 • Reuneix als responsables dels departaments laboral i de recursos humans de les empreses associades.
 • El seu objectiu és l’estudi de totes aquelles qüestions d’ordre laboral que incideixen en l’activitat de les empreses associades, dedicant especial atenció a la negociació col·lectiva sectorial, tant estatal com provincial.

Comissió de Seguretat i Salut

 • Coordinador: Ignasi Puig
 • Reuneix als responsables dels departaments de seguretat i salut de les empreses associades.
 • El seu objectiu és l’estudi de totes aquelles qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals que incideixen en l’activitat de les empreses associades.
 • Es reuneix bimensualment el quart divendres de mes, a les 9.30 hores.