Tornar al llistat
La Cambra16 novembre

Jornada tècnica 'Gestió dels residus de la construcció'

La Cambra de Contractistes juntament amb el Gremi de Constructors i el Col·legi d’Ambientòlegs celebrem la Jornada sobre ‘GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ’

Durant el matí del dijous 16 de novembre de 2023, es va dur a terme, amb gran èxit, la Jornada Tècnica sobre la Gestió dels Residus de la Construcció aportant valor a la societat i al Medi Ambient. Aquest esdeveniment ha estat organitzat per la Fundació CONSTA, de la qual en forma part la Cambra de Contractistes i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, juntament amb el Col·legi d’Ambientòlegs, i amb la col·laboració i participació de responsables de la Agència de Residus de Catalunya, i d’altres entitats compromeses en la gestió dels residus de la construcció i demolició.

La benvinguda de l’acte va ser a càrrec de Mons Badia, presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya qui va expressar la seva emoció pel notable èxit de la convocatòria. Amb la sala plena de participants interessats, Badia va afirmar que és un dia emocionant gràcies a la gran resposta que ha tingut aquesta convocatòria que mostra un bon indicador del futur que tenim per davant. Badia va voler destacar que la jornada és una trobada de tots els sectors implicats en la gestió dels residus de la construcció i va expressar el reconeixement del lideratge del segell RECONS. Mons Badia va subratllar la importància de reconèixer i valorar els esforços de les organitzacions i segells que promouen pràctiques sostenibles en la gestió dels residus de la construcció. "Cal reconèixer el lideratge del segell RECONS," afirma Badia, impulsant el sector cap a un futur més sostenible.

A continuació va intervenir Josep Antoni Martínez Zaplana, president de la Fundació Privada per l’Ordenació del Sector qui va destacar l'objectiu central de la Fundació: "La Fundació té l’objectiu de fer més creïble el compromís del sector." Martínez va presentar RECONS com una solució concreta per re-circularitzar els residus de la construcció. Martínez Zaplana va abordar també una qüestió crítica al sector: "Desapareixen els abocadors controlats, però continuen els abocaments no controlats. Cal actuar." Amb aquesta declaració, va cridar l'atenció sobre la necessitat urgent d'adoptar mesures per prevenir abocaments no controlats, posant de manifest la importància de la responsabilitat i la regulació en la gestió dels residus de la construcció.

Seguidament va ser el torn del director de l’Agència de Residus, Isaac Peraire, qui va presentar l’informe sobre la gestió dels residus d’obres a Catalunya. Segons Peraire, "En la gestió dels residus de la construcció, Catalunya ha fet els deures." Peraire va subratllar que la gestió d'aquests residus és més que una pràctica, és una "aposta i un compromís per l’Economia Circular." Peraire va explicar que els tres àmbits de gestió dels residus -municipals, industrials i de la construcció- abasten un total de 13,5 milions de tones. I, malgrat que durant l’any 2022 els residus de la construcció destinats a reciclatge es van incrementar a un 66,7%, encara es situen per sota dels objectius de la Directiva 2008/98/CE i del Precat20. Un dels objectius estratègics compartits per Peraire va ser l'increment de la valorització global fins al 75% dels residus de la construcció i demolició generats a Catalunya a reciclatge, així com fomentar un canvi de visió en el reaprofitament dels recursos i passar d’una economia lineal a una economia circular en la construcció. Finalment el director de l’Agència de Residus va introduir una nova concepció crucial: "un edifici s’ha de concebre com un banc de recursos."

A continuació, es va comptar amb les intervencions del gerent de l’Associació Catalana de Gestors de Residus, Jordi Fargas, i la secretària del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Anna Martínez. 

Fargas va explicar que la seva associació, fundada el 2014 i que compta amb 51 empreses associades, representa un total de 82 instal·lacions repartides per tot Catalunya amb 48 plantes de reciclatge i 34 dipòsits controlats que s’encarreguen de gestionar més del 80% del residu generat de la construcció a Catalunya, i on es duu a terme el reciclatge pel seu posterior reaprofitament. Fargas va posar de manifest la responsabilitat compartida necessària per assolir els objectius de reciclatge i valorització dels residus de la construcció. "Aconseguir que el 75% dels residus de la construcció es reciclin o valoritzin és una feina de tots," va afirmar Fargas. Jordi Fargas va fer especial èmfasi en la responsabilitat dels productors (promotors) i els posseïdors (constructors) en la gestió correcta dels residus de la construcció generats a les obres. "El productor i el posseïdor són els responsables de la correcta gestió dels residus de la construcció que es generen a l’obra".  Finalment va destacar la necessitat de la implicació dels col·legis professionals per arribar als tècnics i conscienciar-los de la importància de valoritzar els residus i implantin solucions en els seus àmbits de treball.

Per altra banda, Anna Martínez, secretària del COAMB, es va centrar en les bones pràctiques en prevenció i gestió dels residus de construcció, en com els residus derivats de la construcció i la demolició impacten en el medi ambient i va exposar casos pràctics enfocats a la planificació prèvia i gestió de l’obra amb l’objectiu de fomentar la reutilització i reciclatge per la generació de productes i materials secundaris, afavorint així la reducció del consum de recursos i minimització del volum dels residus generats. Va explicar que les bones pràctiques en prevenció i gestió dels residus de la construcció inclouen també les fases de disseny i execució de les obres i va voler remarcar que una mala gestió dels RCD genera impactes ambientals com ara la contaminació del sòl i dels aqüífers, l’afectació a la biodiversitat i el deteriorament ambiental i paisatgístic per abandonament a l’entorn.

Un cop finalitzades les ponències, es va obrir una taula rodona moderada pel periodista de Naciodigital i llicenciat en Ciències Ambientals, Arnau Urgell, i amb la participació de Núria Balcells, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Segarra; Francesc Rufé, tècnic del departament de Gestió d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya i Jordi Marrot, director de l’Àrea Tècnica del Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona. A la taula rodona es va debatre sobre com podem millorar la gestió sostenible dels residus d’obres.

Balcells va comentar que és molt important fer comunicació per crear una cultura ambiental. Els instruments com els ajuts i els estímuls econòmics hi contribueixen molt.

Rufé va afirmar "Estem arribant a uns índex de valorització bons, però hi arribem amb endarreriment," i va voler identificar RECONS com una solució clau en aquesta tasca. "RECONS és la solució per a la valorització de residus de la construcció, és una gran ajuda per a les pimes," va assegurar. 

Morrot va destacar en la seva intervenció que és necessari fer canvis a la Normativa que afavoreixin l’Economia Circular i que cal fer accions de comunicació perquè aquesta conscienciació quedi integrada a la cultura del sector.

Finalment i com a cloenda, Mons Badia, presidenta del COAMB, i Josep Antoni Martínez Zaplana, president de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya i del Gremi de Constructors, van tancar la sessió amb les següents conclusions de la jornada: 

- Informar de les diferents iniciatives del sector en favor de l’economia circular per la protecció de l’entorn natural i atmosfèric i la gestió sostenible de residus.

- Divulgar a la ciutadania i a les organitzacions professionals i patronals afins els valors d’una correcta gestió dels residus de la construcció.

- Oferir a les empreses del sector de la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges que volen ser reconegudes al mercat pel seu compromís en la identificació i gestió dels riscos ambientals, els procediments per acreditar-se i incorporar aquestes accions dins de les seves pràctiques habituals de negoci posant a disposició dels professionals ambientòlegs les garanties de bona execució mediambiental que aporta el segell Recons.

Veure jornada Youtube