Tornar al llistat
La Cambra19 desembre

La Cambra de Contractistes als mitjans de comunicació presentant declaració sobre els pressupostos del 2023

La Cambra Contractistes Obres Catalunya, juntament amb CONSTCAT (Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública), FOCONTA (Foment per el desenvolupament de la construcció i industria auxiliar de les comarques tarragonines), GCOLL (Gremi Constructors terres de Lleida), Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i la UEC (Unió d'Empresaris de la Construcció) han presentat avui als mitjans de comunicació una declaració sobre els pressupostos2023.

El sector de la construcció urgeix als responsables polítics a assolir el més aviat possible l’acord que possibiliti l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l‘any 2023.

El sector demana als responsables de tots els grups parlamentaris generositat i compromís per aprovar els pressupostos que Catalunya necessita per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats que planteja l’any 2023.

El sector de la construcció considera que l’aprovació dels pressupostos és imprescindible i urgent pel sector de la construcció i pel país, en l’actual context caracteritzat, d’una banda, per la inestabilitat econòmica i política mundial, i de l’altre, pels processos de  rellançament de l’economia i la transformació dels models productius que es promouen al sí de la Unió Europea.

El sector de la construcció suposa el 4,7 % del PIB de Catalunya, ocupa a 212 mil persones treballadores -6,2% del total a Catalunya-, sent a més generador d’ocupació -amb una mitja de 25 treballadors per cada milió invertit-, que té un alt retorn econòmic -per cada milió d’euros invertit, s’indueixen 1,92 milions d’euros al conjunt de l’economia-, que injecta liquiditat als comptes púbics -amb un retorn fiscal del 50 %-i que potència l’economia local i de proximitat -amb una taxa d’importacions de només el 9 %- i que, a  més a més, és un element clau en la recuperació i transformació econòmica del país, no només pel seu impacte econòmic i capacitat tractora de l’economia, sinó també per la seva incidència en les condicions de vida de la ciutadania i la competitivitat de les empreses. 

Però per poder desenvolupar la seva activitat el sector requereix, avui més que mai, la màxima estabilitat possible per tal d’adaptar els seus equips i recursos, realitzar les inversions precises  i dissenyar les estratègies adients per fer front als reptes, però també per aprofitar al màxim les oportunitats que ens presenta l’any 2023.

En aquest context, els pressupostos de la Generalitat són una peça clau per assolir aquesta necessària estabilitat. El sector i el país necessiten, el més aviat possible, uns pressupostos adaptats a la realitat de 2023, que permetin al Govern desenvolupar polítiques acordes amb la conjuntura actual, adoptant mesures encaminades a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i energètica, la inflació i la pujada de tipus d’interès, i alhora promoure la transformació del nostre sistema productiu, la adopció de mesures per revertir i donar resposta al canvi climàtic i afavorir el rellançament de la nostra economia.

La manca d’aprovació dels pressupostos comportaria la pròrroga d’uns pressupostos elaborats en un context diferent de l’actual, que condicionaria l’acció del Govern limitant la seva capacitat de resposta als reptes de la situació actual, dificultant la seva gestió i reduint dràsticament la seva capacitat inversora, la qual cosa incideix directament en la qualitat de vida de tota la ciutadania i en la capacitat de les empreses de generar riquesa. 

Per aquests motius des del sector de la construcció fem una crida als responsables dels diferents grups parlamentaris per que, amb la màxima generositat i celeritat, treballin per assolir un acord que permeti l’aprovació dels millors pressupostos possibles per que Catalunya pugui encetar l’any 2023 en les millors condicions possibles, no només per pal·liar els efectes de la crisi actual, sinó per que Catalunya pugui sortir reforçada de la mateixa aprofitant totes les oportunitats.

Descarregar document:
Document adjunt