Tornar al llistat
La Cambra22 juny

Esmorzar col·loqui amb el president d'Infraestructures.cat, Sr. Oriol Güell

Infraestructures.cat destaca un any de rècord en el context de la transformació del sector a l’esmorzar col·loqui organitzat amb ASINCA

El passat 21 de juny vam celebrar un esmorzar col·loqui en col·laboració amb ASINCA, centrat en la transformació de les infraestructures en un context de canvi i creixement. L’acte va tenir com a ponent el Sr. Oriol Güell, president d’Infraestructures.cat, qui va destacar les fites aconseguides per l’organització durant l’any 2023 i va presentar les previsions per al futur immediat.

El Sr. Oriol Güell va començar la seva intervenció assenyalant que Infraestructures.cat es va trobar a finals del 2022 amb un volum de licitacions i adjudicacions pendent sense precedents, en gran part com a resposta a la crisi de la Covid-19 i l’afluència de fons europeus. Això va suposar un augment significatiu del volum d’encàrrecs, passant de 359 milions d’euros el 2020 a 906 milions d’euros el 2023.

Durant l’any 2023, Infraestructures.cat va assolir registres de rècord en diverses àrees:

Nombre de licitacions: 921 el 2020 a 1.215 el 2023.

Import licitat: 343 milions d’euros el 2020 a 775 milions d’euros el 2023.

Nombre d’adjudicacions: 575 el 2020 a 1.034 el 2023.

Import adjudicat: 242 milions d’euros el 2020 a 965 milions d’euros el 2023.

Execució d’obra: 208 milions d’euros el 2020 a 554 milions d’euros el 2023.

Perspectives de futur i nous projectes

Güell va destacar que la programació del 2024 s’ha orientat a abordar i absorbir els endarreriments en actuacions pendents del 2023, amb una previsió consolidada de producció de 670 milions d’euros, un augment del 18% respecte al 2023, tot i la pròrroga pressupostària. També va mencionar que s’ha publicat la totalitat de les licitacions crítiques pendents de l’any anterior.

Per al futur immediat, s’estan redactant 600 projectes que representaran una licitació de més de 4.200 milions d’euros, amb una mitjana de 100 projectes d’obra civil i 50 d’edificació anuals. Actualment, es troben en execució 780 obres.

Reptes i iniciatives en col·laboració amb altres entitats

En col·laboració amb la CCOC i ASINCA, així com per iniciativa pròpia, Infraestructures.cat treballa en diverses accions per millorar la resposta a les demandes del Govern i del sector. Això inclou la millora del banc dinàmic de preus, l’actualització de preus de projectes prèvia a la licitació, l’increment del pes dels criteris subjectius i la limitació del 10% de les ofertes temeràries.

Güell va subratllar la necessitat de nous instruments per incrementar l’eficiència i agilitat, com ara un sistema dinàmic, acords marc per a assistències i projectes, i la compra pública d’innovació. També es preveu una major automatització dels processos.

Línies de futur i innovació

Com a gestora d’un volum significatiu de m² a nivell estatal, Infraestructures.cat preveu superar els 1.000 immobles gestionats a l’octubre, amb noves incorporacions com el Complex Egara. També es treballa en projectes d’innovació per anticipar les demandes dels departaments, amb especial atenció a la gestió i serveis ambientals, i la naturalització.

Entre les actuacions destacades es troben el desenvolupament de pressupostos de CO₂ per a obres i serveis, així com projectes amb finançament europeu i pilots propis enfocats a la descarbonització i la gestió de flotes. L’empresa aposta per convertir-se en una organització "data driven", amb la recent creació del Laboratori d’Intel·ligència Artificial (IA).

Durant la intervenció de Lluís Moreno, president de l'entitat, va voler subratllar la importància d'establir criteris d'adjudicació més clars, agraint la resposta positiva per part d'Infraestructures.cat. Va demanar que els preus de licitació estiguin alineats amb el mercat i que s'incorporin clàusules de revisió de preus, així com la necessitat que l'Administració Pública destini els recursos necessaris per a l'elaboració de projectes de qualitat. Pel que fa als lots, és important que, quan siguin necessaris, s'asseguri que els diferents contractistes no coincideixin en espai i temps. 

Finalment, Joaquim Fenollosa, representant d’ASINCA, va expressar la seva preocupació per la manca de revisió de preus en projectes de llarg termini, la problemàtica amb els joves i la seva dedicació a l'enginyeria. Va destacar que és necessari un increment del 40-50% en els preus. Va concloure la seva intervenció agraint la presència del Sr. Oriol Güell i de tots els assistents, tancant l'acte amb un missatge de gratitud i optimisme per al futur.