Tornar al llistat
La Cambra29 setembre

Jornada “Present i futur dels empresaris de la construcció a Tarragona”

Celebrem juntament amb CNC Tarragona / FOCONTA una jornada sobre “Present i futur dels empresaris de la construcció a Tarragona”

“Present i futur dels empresaris de la construcció a Tarragona”

Els constructors de la província de Tarragona reivindiquen el seu protagonisme com a motor de creixement i millora de la província

A llarg del matí del passat 28 de setembre, es va celebrar a la Sala Dalí de l’Hotel Termes de Montbrió la jornada sobre “Present i futur dels empresaris de la construcció a Tarragona”, organitzada per CNC Tarragona / FOCONTA i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC). En el decurs de la jornada van participar representants de les administracions públiques del sector empresarial i experts del sector de la construcció.

La jornada va acollir una àmplia representació del sector de la construcció de la província de Tarragona, tant de l’àmbit públic com del privat.

La jornada presentà les experiències i el treball de les empreses constructores mitjançant obres significatives i evidencià els reptes i dificultats que es troben alhora de desenvolupar la seva activitat. les carències que es troben els empresaris en la manca d’infraestructures i inversions del sector públic.

A la jornada es va posar de manifest la necessitat de dur a terme una ambiciosa política d’inversió pública a Tarragona per compensar el dèficit històric que ha patit la província.

També és va reclamar la necessitat d’atendre la revisió extraordinària de preus segons el RD 3/2022 ja que és una problemàtica que pateixen les empreses constructores i és fonamental per la seva salut econòmica.

Finalment es va debatre sobre els reptes i oportunitats del futur del sector de la construcció davant les necessitats del canvi climàtic, la incorporació de relleus joves en els treballadors i de la dona a la construcció.

La benvinguda i apertura de l’acte va anar a càrrec de la Il·lm. Sra. Noemi Llauradó, Presidenta de la Diputació de Tarragona, del Sr. Lluís Moreno, President de la CCOC, i del Sr. Gregori Salvat,  President de FOCONTA.

El contingut de la jornada es va estructurar en 3 eixos:

1-       Importància del sector de la provincia de Tarragona: 

Taula rodona: Necessitats de les infraestructures a Tarragona (Inversions públic / privat. Previsions), amb la participació del Sr. Saül Garreta, President de l’Autoritat Portuària de Tarragona; Sr. Marc Sanglas, Secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, i amb la coordinació del debat del Sr. Lluís Moreno, President de la Cambra de Contractistes.   

 2-       Present i futur dels empresaris de la construcció a Tarragona: 

Ponència de Revisió de preus a càrrec del Sr. Jose Pablo Martínez, Director de Servicios Jurídicos de la CNC.

 
Taula rodona: Reptes i oportunitats de present i futur, amb la participació del Sr. Xavier García, Director General de García Riera; Sr. Ton Sentís, Gerent de Construccions Obres i Serveis Baix Camp i President del Gremi de la Construcció del Baix Camp; Sra. Mireia del Solar, Cap de Comunicació de la CCOC; Sra. Ovidia Garcia, Responsable de Formació i Ocupació de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya; i amb la coordinació del debat del Sr. Joan Romeu, President del Gremi de la Construcció del Tarragonés i Vicepresident de FOCONTA.

 3-       Obres emblemàtiques de la Demarcació de les comarques Tarragonines: 

Celler de Vilaseca (UTE García Riera / Cots i Claret / Edificacions-Ertak), ponència a càrrec del Sr. Manel Boira, Cap d’Obra de Grup d’Edificació de García Riera.   

Nou Parc de Lliscament (Skatepark), ponència a càrrec del Sr. Joan Carles Guillén, Gerent adjunt de Servidel. 

Projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració dels nuclis de Puigpelat, la Sínia, les Boveres i els Arcs (UTE Lantania / Romà Infraestructures), ponència a càrrec de la Sra. Olga Pla, Cap d’obra de Romà Infraestructures. 

Finalment i ja per acabar l'acte a la cloenda va intervenir el Sr. Pedro Fernández Alén, President de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que va qualificar de molt positiva la jornada i va agrair la tasca de la CNC Tarragona / FOCONTA i de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, ja que va permetre als diversos agents compartir coneixements i aprofundir en el diàleg per fer front amb optimisme els reptes del futur, ambientals, socials i econòmics, en l’àmbit de les infraestructures i equipaments.

Principals conclusions de la jornada

Després de més de quatre hores de debat, les principals conclusions van ser les següents:

- Necessitat de desenvolupar una política d’inversions a Tarragona que faciliti el creixement de la seva economia i millori la qualitat de vida dels seus ciutadans.

- Urgència de donar resposta a les revisions extraordinàries de preus.

- Necessitat de crear el marc normatiu i tècnic adequat per afrontar reptes de present i futur que es plategen dins del sector com la manca de mà d’obra, promoure un nou model de relacions en l’execució de les obres, afavorir i simplificar la gestió administrativa en contra del canvi climàtic.

- Destacar el valor tècnic i professional de les empreses constructores de la província de Tarragona i la seva importància en l’economia.


La Cambra de Contractistes
La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització empresarial, que agrupa de manera voluntària a les empreses constructores amb activitat a Catalunya i que habitualment contracten amb organismes públics.
Aquestes empreses executen, de mitjana el 75%, en volum, de les obres promogudes pel sector públic a Catalunya i al voltant del 55% del total de la construcció catalana. Aquest important pes de la Cambra de Contractistes, en funció del que aporten llurs socis, la converteix en interlocutor privilegiat i portaveu autoritzat en la defensa dels interessos col·lectius del sector i del conjunt de la societat.

CNC TARRAGONA / FOCONTA
Foconta és l’organització empresarial que representa els interessos del sector a la demarcació Tarragonina. El treball constant i desinteressat dels companys que formen part de la Junta Directiva de Foconta, defensa els interessos de tots els seus associats tant en el terreny econòmic com en els afers laborals que són la negociació col·lectiva, la formació dels treballadors en l’aspecte de la seguretat i professional i també en la recerca de mà d’obra qualificada tant necessària.


Descarregar Nota de Premsa:

Document adjunt