Tornar al llistat
Altres10 gener

SEGELL RECONS “Som més eficients en la gestió dels residus i hem guanyat en imatge”

Susanna Buscató Aragonès, tècnica d’organització CONTRACTA, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació. Segell RECONS des del 2020

“Donem molta importància a aquelles petites accions que tenim a l’abast per reduir la contaminació. En conjunt, poden tenir un gran impacte”, explica Susanna Buscató Aragonès, tècnica d’organització de CONTRACTA, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació.

A la seva empresa compten amb la certificació RECONS de gestió sostenible dels residus des de principis del 2020. “Ara som més eficients en la gestió dels residus”, explica, però destaca sobretot l’orgull empresarial per la seva responsabilització: “Estem totalment implicats en la cura del medi ambient”. 

L’activitat principal de CONTRACTA és la rehabilitació d’edificis. Treballen sobretot per a comunitats de propietaris i gestors de patrimoni: “Difícilment saben valorar si tens o no una certificació, però de cara als clients sí que hem guanyat en imatge. El fet de separar els diferents tipus de residus permet que l’obra estigui més neta i ordenada, fent l’entorn més agradable”. 

Per obtenir el segell RECONS, van formar a una persona de l’empresa com a referent per  implantar els processos, tenir la documentació necessària i mantenir-la vigent. La part més delicada, explica Buscató, va ser conscienciar els caps i els encarregats d’obra per implantar de forma efectiva la gestió de la separació dels residus. “Van haver-hi certes reticències als canvis, però gràcies a l’esforç (sobretot dels encarregats), podem dir que ho hem aconseguit”. 

I avui no és només una qüestió de separar i gestionar correctament, sinó d’aprofitar aquests residus per generar eficiències. “Una bona pràctica que duem a terme? Aprofitar la runa que s’extreu de la pròpia obra i reutilitzar-la per fer la base de la solera”, exemplifica.