Tornar al llistat
Altres20 març

SEGELL RECONS "Volíem oferir als nostres clients una garantia de gestió sostenible de residus"

Montserrat Sanchez Ibañez, gerent de Mon Vertical SLU. Segell RECONS des del 2020

“Volíem oferir als nostres clients una garantia de gestió sostenible de residus”

Amb un equip de més de 100 professionals, Mon Vertical és una de les empreses líder en la rehabilitació i manteniment d’edificis, en especial Barcelona ciutat i província. La seva trajectòria se sustenta en l’aposta per la qualitat, l’especialització i la sostenibilitat, com a segells distintius i de confiança per als clients.

“Sempre hem apostat per polítiques d’empresa que contribuïssin amb un impacte positiu sobre l’entorn: reciclatge, compra a proveïdors de proximitat, protocols en obra per evitar barrejar residus...”, explica la seva gerent, Montserrat Sanchez. És per això que, des del 2020, compten amb la certificació RECONS: “Volíem donar valor a aquesta iniciativa i oferir als nostres clients una garantia de gestió sostenible de residus”.

Per mantenir l’acreditació de forma àgil, van crear un protocol perquè el Departament de Producció pogués obtenir dades i documentació gràfica sobre les pràctiques de gestió de residus, a més de designar un responsable de coordinar-ho amb els caps d’obra. Gràcies a això, “ha augmentat la responsabilització dels operaris i s’ha facilitat la traçabilitat del residu en els processos administratius”, valora Sanchez.

La reutilització és una de les bones pràctiques on més han incidit. El paper es torna a fer servir a la pròpia obra, per exemple per protegir determinades zones; els envasos plàstics (de pintura i materials) serveixen com a contenidors per altres usos, i també aprofiten uniformes vells per confeccionar draps per a la neteja en obra. “La roba no és un residu d’obra, però sí un producte contaminant al qual li donem un segon ús”, remarca.